logo itpoint.cz

Je Internet 2002 výhodnější ?

Při porovnání ceny s loňským rokem je zřetelné zdražení kolem 20 procent. Jemnější, minutová tarifikace to vyrovnává jen částečně.

Přístup na Internet pomocí vytáčené linky Českého Telecomu podle mého názoru postihlo velmi podstatné zdražení, zejména z pohledu bytových uživatelů. Při porovnání ceny s loňským rokem je zřetelné zdražení kolem 20 procent. Jemnější, minutová tarifikace to vyrovnává jen částečně.

Kupodivu to pro většinu komentátorů zůstalo skryto ve stínu mnohem nepopulárnějšímu nárůstu měsíčních poplatků. Především si patrně cenoví analytici Telecomu spočítali, kolik lidí využívajících pevnou linku hlavně pro internet, přešlo na tarif Home Mini. Tehdy se totiž tarifu Internet nedotklo zvýšení, aplikované u tohoto tarifu na hovorové sazby.

Při prvním zavádění tarifních programů vloni v dubnu zřejmě již Telecom nestihl s tarifem Internet 2000 nic udělat, a tak ten přešel ve zcela nezměněné cenové podobě i do roku 2001, byť s tarifikací definovanou časově.

Z tohoto úhlu pohledu je také dobré připomenout promo akci Telecomu z podzimu 2001 na aktivace nových linek ISDN, kdy pro některé tarify ISDN snížil ceny internetového připojení výrazně pod úroveň na analogové lince. Inu, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. S únorem 2002 se situace i v tarifech ISDN upravila. Ceny za přístup na internet mimo špičku jsou s vyjímkou dvouhaléřového rozdílu pro všechny tarify ISDN vyšší nebo nejlépe stejné, jako u nejběžnějšího analogového Home Standart. Drobnější zlevnění oproti analogovým linkám lze najít ve špičce.

Nejpodstatnější změnou je ale zmíněné zdražení. Ačkoliv se odborníci i veřejnost netěší na nic menšího, než neměřený internet za paušální poplatek, nové tarify Internetu jsou spíše krokem zpět. Telecomu bylo minulé dva roky v souvislosti s cenou za připojení na Internet vytýkáno, že ve špičce jde o 2 až 3 nejvyšší cenu v Evropě. Telecom oponoval tím, že naopak večer, mimo špičku jde o 2 až 3 nejnižší cenu v Evropě.

Tušíte správně - ceny ve špičce se změnily trochu, mimo ni, kdy se připojují domácí uživatelé, došlo ke zdražení. Vztaženo na celou hodinu připojení to není tolik markantní, pokud jste využívali čas připojení maximálně, rozdíl zaznamenáte.

Je ale také třeba přiznat, že díky zavedení minutové tarifikace může být nový systém výhodnější pro pravidelnou kontrolu a stahování elektronické pošty, tedy pro krátká a častá připojení, než minulý způsob zpoplatňování. Jakýsi sestavovací poplatek ale bohužel zůstal. Dříve byl daný kratším intervalem impulsů zpočátku spojení, nyní je daný vyšší sazbou za prvních deset minut spojení.

Nepříliš inzerované je také účtování ceny minimálně dvou minut za každé spojení, které nám potvrdili na infolince, aniž by o tom byla sebemenší zmínka v materiálech, které svým účastníkům Telecom rozesílal.

To známe i z místních hovorů, u Internetu to na jedné straně prodražuje spojení na problémových linkách, kdy ke spojení dojde, ale modemy se z nějakého důvodu nespojí. Při zmiňovaném stahování, přesněji kontrolování došlé pošty je takové zpoplatnění také citelné. Analogový modem sice na navázání spojení potřebuje kolem 20 sekund, u ISDN se tak trochu může setřít výhoda rychlého navázání spojení v řádu několika sekund, kdy lze zkontrolovat jediný poštovní účet během půlminuty.

Také již nemusíte se stopkami v ruce, anebo spíše s nainstalovaným speciálním programem, pozorně sledovat konec impulsu, aby jste tak dobu spojení co nejekonomičtěji využili. Posun konce špičky na 18 hodinu je také sympatický, nepochybně přispěje k rozložení zatížení této večerní špičky. Nepochopitelný je ale současný posun ráno, kdy špička začíná již v 6 hodin. Ráno tak za levnější sazbu na Internetu stihnout něco vyřídit skutečně jen ranní ptáčata.

Článek ze dne 14. února 2002 - čtvrtek