logo itpoint.cz

Kapsch CarrierCom - šance pro poskytovatele internetových služeb

Díky inovativnímu vývoji Kapsch CarrierCom mohou poskytovatelé internetových služeb (Internet Service Provider - ISP) novým servisem realizovat doposud nevyužitý obchodní potenciál - inteligentní širokopásmový management s inovativní charakteristikou zaměřenou na koncové zákazníky splňuje ty nejmodernější nároky internetového trhu.

Díky inovativnímu vývoji Kapsch CarrierCom mohou poskytovatelé internetových služeb (Internet Service Provider - ISP) novým servisem realizovat doposud nevyužitý obchodní potenciál - inteligentní širokopásmový management s inovativní charakteristikou zaměřenou na koncové zákazníky splňuje ty nejmodernější nároky internetového trhu.

Self Service vytváří atraktivní služby, které umožní přizpůsobit přenosové kapacity individuálním potřebám.

Akciová společnost Kapsch CarrierCom AG vyvinula ve spolupráci s izraelskou společností Allot Communications nové řešení pro inteligentní širokopásmový management s vynikajícím výkonem Self Service. Tento produkt nabízí poskytovatelům internetových služeb možnost realizovat doposud nevyužitý obchodní potenciál. V centru řešení stojí služby v oblasti širokých pásem, s jejichž pomocí mohou být kdykoliv rezervovány a zaručeny přenosové kapacity pro zákazníky.

Poskytovatelé jako ISP, ASP, satelitní poskytovatelé nebo stálí bezdrátoví poskytovatelé tak mohou svým zákazníkům v rámci odstupňovaných dohod o službách (Service Level Agreements - SLA) zaručit vynikající kvalitu služeb a v každém okamžiku uspokojující šířku pásma. Obzvláště důležitým předpokladem na tvrdém trhu poskytovatelů je to, že pouze ten, kdo spojuje kvalitu s krátkou reakční dobou a umožňuje zákazníkům pružné změny servisu, si může udržet své zákazníky či dokonce získat i nové.

Více šancí na trhu s řešením servisního managementu

Pomocí nového řešení od společnosti Kapsch CarrierCom mohou poskytovatelé kromě jiného realizovat následující doplňkové služby :

Technika v pozadí managementu Self Service Bandwidth (šířky pásma)

Díky dvěma flexibilním a odstupňovatelným stavebnicovým prvkům je systém širokopásmového managementu od společnosti Kapsch CarrierCom AG snadno použitelný a řiditelný.

Součást od společnosti Allot (NetEnforcer(TM)) je instalována v Point of Presence (POP) na takovém místě, přes které probíhá veškerý datový provoz všech připojených předplatitelů. NetEnforcer (TM) rozezná zdroj, cíl a způsob každého datového balíku a přiřadí k nim definovatelnou prioritu a parametry šířky pásma. Datový provoz každého zákazníka tak může být řízen individuálně.

Zákaznický Self Service a Provisioning System je nadřazený systém managementu od společnosti Kapsch. Z jednoho centrálního místa se může řídit a spravovat rozdělená infrastruktura NetEnforcer (TM). Veškeré potřebné konfigurace NetEnforcer (TM), změny, resp. úlohy provisioningu jsou prováděny pomocí tohoto managementu.

Doplňkový modul Self Service umožňuje každému předplatiteli omezený a přísně kontrolovaný přístup k jeho vlastnímu širokopásmovému servisu. Propojení zákazníků pomocí individuálních servisních balíků Díky inteligentnímu širokopásmovému managementu od společnosti Kapsch CarrierCom jsou poskytovatelé schopni v krátké době sestavit nové a atraktivní servisní balíky s individuálními opčními možnostmi.

Různé druhy širokopásmového servisu mohou být užívány a vyúčtovány jak na měsíční, tak i na hodinové, či denní bázi (Bandwidth on Demand).

Akciová společnost Kapsch CarrierCom AG je ve skupině Kapsch vedoucím poskytovatelem služeb pro telekomunikační systémy nejrůznějších výrobců. Know-how podniku zahrnuje optická přenosová zařízení, rádiové systémy, komunikační zařízení, mobilní sítě GSM/GPRS/UMTS nebo datová zařízení pro ATM, Frame Relay nebo IP. Společnost Kapsch CarrierCom tak pokrývá celý řetěz tvorby hodnot, od poradenství, design, vývoj, zřizování a integrace až po údržbu a provoz kompletních sítí.

 kapsch.net

Článek ze dne 20. prosince 2002 - pátek