logo itpoint.cz

Kolik bude stát přečíslování spotřebitele ?

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky vítá úspěšně provedené přečíslování telefonní sítě v ČR. Změny čísel však povedou k zvýšenému užívání informačních linek o telefonních číslech. A ty zdaleka nejsou bezplatné, což si spotřebitelé často neuvědomují.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky vítá úspěšně provedené přečíslování telefonní sítě v ČR. Změny čísel však povedou k zvýšenému užívání informačních linek o telefonních číslech. A ty zdaleka nejsou bezplatné, což si spotřebitelé často neuvědomují.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) děkuje všem telekomunikačním operátorům, kteří zajistili takřka bezproblémové přečíslování telefonní sítě v ČR. Provedení přečíslování povede nejen k okamžitému zlevnění hovorů rozšířením oblasti, ve které je možné volat za místní hovorné, ale i otevírá cestu k přenositelnosti čísel, která by měla být možná od počátku roku 2003. "Vítáme, že k dílčím problémům, jaké se objevily například v některých mobilních sítích, se operátoři postavili čelem a ihned ohlásili, že neoprávněně strhnutý kredit bude vrácen," uvedl Karel Pavlík, místopředseda Republikového výboru SOS.

Nyní, po přečíslování, dojde k významnému posílení zájmu spotřebitelů o informační linky, kde si mohou spotřebitelé zjistit nově platná telefonní čísla. K této skutečnosti bude přispívat i fakt, že operátoři doporučují jejich využití při každém volání neplatného čísla. Spotřebitelé však nejsou upozorněni, kolik je tato služba bude stát a často si neuvědomí, že jejich využití ani zdaleka není zdarma.

Například volající v síti Českého Telecomu se dozví při volání neplatného čísla, že má volat pro informace čísla 1180 nebo 14111. Upozornění, že volání na tato čísla stojí za minutu 5,50 Kč, resp. 5,20 Kč (po první celé minutě se účtuje po sekundách) však již chybí. Uživatel se nedozví ani informaci, že nové číslo je možné získat i bezplatně např. na internetových stránkách Českého Telecomu. Linka 1180 Českého Telecomu nabízí spotřebitelům ještě jedno riziko v podobě velmi příjemné funkce - automatického spojení na vyhledané číslo. Spotřebitel však není informován, že za toto spojení bude i nadále platit 5,50 Kč za minutu. "Pohodlí se tak může prodražit bezmála až osminásobně - za dvouminutový hovor mimo špičku v místním styku uživatel zaplatí 11 Kč místo 1,40 Kč. Spotřebitel si tak uvědomí cenu za zprostředkovaná volání až nad vyúčtováním telefonních hovorů, což považujeme za velmi nesolidní," zdůraznil Pavlík. "Spotřebitelé by uvítali, kdyby Český Telecom začal místo odkazu na placené informační služby, zveřejňovat nové číslo volaného účastníka," dodal Pavlík.

Vstřícnější přístup zvolil např. Radiomobil, který účtuje volání na informační linku o nových číslech jako běžný hovor v síti Paegas a po zjištění nového čísla, ho zašle navíc prostřednictvím SMS zprávy zdarma.

SOS

Článek ze dne 24. září 2002 - úterý