logo itpoint.cz

Konferenční hovor až pro 28 účastníků

Od ledna letošního roka připravil Český Telecom pro své zákazníky možnost rozšíření konferenčního hovoru až na 28 účastníků. Nově lze také spojovat konference na mobilní telefony a do zahraničí. Další změnou je schopnost připojení neplánovaných účastníků v průběhu již probíhající konference.

Od ledna letošního roka připravil Český Telecom pro své zákazníky možnost rozšíření konferenčního hovoru až na 28 účastníků. Nově lze také spojovat konference na mobilní telefony a do zahraničí. Další změnou je schopnost připojení neplánovaných účastníků v průběhu již probíhající konference.

Konferenční hovor je poloautomatická služba, kde spojení sestaví operátor. Zákazník pouze sdělí :

Výhody této služby ocení především firmy, které chtějí šetřit čas, náklady na cestování a využívají možnosti pořádání operativních porad po telefonu. Významnou úsporu nákladů představuje také volání do zahraničí. Například pracovníci z ČR nemusí volat svému nadřízenému v zahraničí postupně, ale mohou využít konferenční hovor s jedním zahraničním účastníkem.

Jen v roce 2001 bylo uskutečněno přes 2000 telefonických konferencí.

Konferenční hovor je zahájen v okamžiku propojení telefonních stanic a oznámení této skutečnosti objednateli služby. V případě, že některý z účastníků není v daný okamžik k dosažení, připojí jej operátor během hovoru. Ten, kdo konferenci svolává, ji také zavěšením telefonu ukončuje a platí telekomunikační poplatky za příslušné spojení.

Konferenční hovor je možné objednat na bezplatném telefonním čísle 0800 224 444 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese konference@ct.cz . I přes řadu nových možností se zpoplatnění služby oproti loňském roku nemění.

Volání na pevnou linku v ČR
Přístup ke službě Konferenční hovor (za každou linku) 14,40 Kč
Každá započatá minuta Konferenčního hovoru (za každou linku) 6,00 Kč
Volání na mobilní telefon v ČR Kč
Přístup ke službě Konferenční hovor (za každou linku) 14,40 Kč
Každá započatá minuta Konferenčního hovoru na mobilní telefon (za každý mobil) 10,00 Kč
Volání do zahraničí
Přístup ke službě Konferenční hovor do zahraničí (za každou linku) 52,50 Kč
Každá započatá minuta Konferenčního hovoru (za každou linku) podle volané země*

*viz Ceník mezinárodních telekomunikačních služeb - automaticky uskutečněná volání do zahraničí - cenový plán Home Standard

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 22. ledna 2002 - úterý