logo itpoint.cz

Levnější zřízení pevné linky Českého Telecomu

Speciální nabídka s cenou za zřízení nové linky za 1.750,- Kč je platná do 30. června 2002. Součástí v jejím rámci zřízené telefonní stanice jsou komfortní služby k hovorům Memobox Basic Plus, Čekající hovor a Malá konference. Sleva je podmíněna závazkem využívat telefonní stanici minimálně 18 měsíců.

Pevnou linku si zákazníci ČESKÉHO TELECOMU, a.s., mohou nyní zřídit výrazně levněji. Umožňuje jim to speciální nabídka společnosti zavedení hlavní telefonní stanice za zvýhodněnou cenu. Součástí tohoto produktu jsou rovněž vybrané služby k hovorům.

Za zřízení hlavní telefonní stanice nyní zákazník zaplatí pouze 1.750 Kč, tedy o polovinu méně než dříve. Vužívat přitom může stejné služby, jako u standardně nabízené hlavní telefonní stanice. Především jsou to nízké ceny volání - již od 0,70 Kč/min.

Speciální nabídka je platná do 30. června 2002. Součástí v jejím rámci zřízené telefonní stanice jsou komfortní služby k hovorům Memobox Basic Plus, Čekající hovor a Malá konference. Sleva je podmíněna závazkem využívat telefonní stanici minimálně 18 měsíců.

Hlavní telefonní stanici s časovým závazkem si mohou zákazníci objednat prostřednictvím bezplatné linky Telefonického centra služeb 0800123456 nebo osobně v některém z prodejních míst ČESKÉHO TELECOMU TELEPOINT a TELEPOINT PARTNER, kde také získají další informace.

Další příležitost ušetřit mají uživatelé pevných linek díky AKCI 10+10, v jejímž rámci jim ČESKÝ TELECOM po prvních deseti minutách volání nabízí dalších deset minut zdarma (platí do 31.července 2002 pro místní a meziměstské hovory v síti ČESKÉHO TELECOMU mimo špičku). Pro uživatele internetu pak společnost připravila letní předplacený balíček INTERNET ZA POLOVINU. Jeho dvě varianty: "10 hodin + 10 HODIN ZDARMA" za 180,-Kč a výhodnější "20 hodin + 20 HODIN ZDARMA" za 360 Kč umožňují zákazníkům zapomenout při surfování mimo špičku na čas. Obou nabídek mohou využít nejen uživatelé některého z cenových programů pro domácnosti (HOME STANDARD, HOME MAXI, HOME MAXI PLUS a HOME INTERNET), ale také uživatelé všech cenových programů ISDN2.

ČESKÝ TELECOM také od 1. května letošního roku snížil o 3 až 5 procent cenu za volání z pevné linky na mobilní telefony. Míra zlevnění závisí na cenovém programu, který zákazník používá, a týká se jak domácností, tak podnikových klientů.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 21. května 2002 - úterý