logo itpoint.cz

Mimořádná nabídka místních pronajatých okruhů služby Standard

Český Telecom nabízí za 22.222,- Kč měsíčně místní digitální okruh služby STANDARD s rychlostí 2 Mbit/s. Akční nabídka platí pro prvních 22 prodaných okruhů, minimálně však do 22.2. 2002.

Český Telecom nabízí za 22.222,- Kč měsíčně místní digitální okruh služby STANDARD s rychlostí 2 Mbit/s. Akční nabídka platí pro prvních 22 prodaných okruhů, minimálně však do 22.2. 2002.

Služba STANDARD nabízí garantovanou přenosovou rychlost, vysokou bezpečnost a spolehlivost přenosu dat. Další výhodou je cena nezávislá na množství přenesených dat. Samozřejmým doplňkem je HELP DESK dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Službu pronájmu digitálních okruhů STANDARD tvoří pevné transparentní spojení mezi dvěma lokalitami zákazníka zakončené digitálním rozhraním. Je vhodná zejména k přímému propojení dvou počítačových nebo telefonních sítí jako například PC-LAN nebo sítě PBX a umožňuje budování privátních sítí.

Společnost Český Telecom nabízí celou řadu služeb pronájmu analogových a digitálních telekomunikačních okruhů. Poskytuje dvě služby pronájmu digitálních okruhů - Standard a Premium. Dále umožňuje pronájmy analogových okruhů pro přenos hlasu nebo dat (VoiceBand), dálnopisu (TELEGRAPH) nebo rozhlasové modulace (RADIO).

Podrobnější informace o akční nabídce mohou zákazníci získat u svého obchodního zástupce, na bezplatném čísle Českého Telecomu 0800171717, v obchodních podmínkách nebo na internetové adrese www.telecom.cz .

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 23. ledna 2002 - středa