logo itpoint.cz

Monopolizace trhu ADSL poškodí zákazníky

Alternativní operátoři protestují proti zjevnému a záměrnému zneužívání dominantního postavení Českého Telecomu a obracejí se se svým protestem na ČTÚ, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a k Evropské komisi v Bruselu.

Alternativní operátoři Aliatel, Contactel, eTel, KPNQwest/GTS, Jet2Web Czech Republic, Telenor - NEXTRA a Tiscali protestují proti záměrnému a hrubému zneužívání dominantního postavení Českého Telecomu. Alternativní operátoři tak reagují na včerejší tiskovou konferenci Českého Telecomu, na které Český Telecom ohlásil skryté komerční spuštění služby ADSL - širokopásmového přístupu k internetu. Alternativní provozovatelé vnímají tento krok jako pokus Českého Telecomu ustavit nespravedlivým způsobem monopolní pozici na nově se rodícím trhu širokopásmových komunikací a vyhnout se konkurenci.

Český Telecom deklaruje tuto ryze komerční aktivitu zaměřenou selektivně na nejlukrativnější část trhu jako "pilotní" projekt, a to ve zjevné snaze zdržet nástup konkurence a vyhnout se případným námitkám konkurečních subjektů a ÚOHS. Pilotní projekt totiž předpokládá neomezený počet uživatelů a je formálně deklarován jako služba přístupu k obsahu s cílem získat velké zákazníky ve třech největších městech České republiky - v Praze, v Brně a v Ostravě, a to výrazně dříve, než možnost oslovit tyto zákazníky získají alternativní provozovatelé. Český Telecom si od této aktivity slibuje zastavení rychlého poklesu svého podílu na trhu všude tam, kde je konfrontován s nabídkami alternativních operátorů.

Alternativní operátoři ve svém dopisu žádají Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a ČTÚ o zásah a vyzývají oba úřady, aby v mezích svých pravomocí s okamžitou platností nezákonný projekt zastavily a zahájily vyšetřování.

Vzhledem k tomu, že monopolistický přístup Českého Telecomu je v příkrém rozporu s pravidly a zásadami kladenými EU na kandidátské země, obracejí se alternativní operátoři se svým protestem rovněž k Evropské komisi v Bruselu.

 www.aliatel.cz  www.contactel.cz   www.etel-group.cz  www.gtsgroup.cz
 www.jet2web.cz    www.nextra.cz    www.tiscali.cz

Článek ze dne 30. května 2002 - čtvrtek