logo itpoint.cz

Muška na službách Contactelu

Contactel propojí šest poboček společnosti Muška s.r.o. prostřednictvím řešení Business Connect. Jedná se o komplexní, modulární řešení hlasových, internetových a datových služeb, které zákazníkovi umožňuje využívat jejich libovolnou kombinaci prostřednictvím jedné linky.

Společnost Muška s.r.o., jeden z předních subjektů v oblasti stavebnictví a dopravy, se rozhodla využívat služby Contactelu, vedoucího provozovatele telekomunikačních služeb a řešení.

Contactel propojí šest poboček společnosti Muška s.r.o. prostřednictvím řešení Business Connect. Jedná se o komplexní, modulární řešení hlasových, internetových a datových služeb, které zákazníkovi umožňuje využívat jejich libovolnou kombinaci prostřednictvím jedné linky.

"Naše společnost se rychle rozvíjí a zvyšuje se počet našich pobočných závodů. S tímto růstem je samozřejmě spojena neodkladná potřeba rychlé a efektivní komunikace mezi jednotlivými pobočkami. Je sice možné komunikovat prostřednictvím samostatných hlasových a datových linek, ale Contactel nám nabídl něco lepšího. Modulární koncepce řešení od Contactelu nám umožňuje flexibilně využívat jednotlivé služby," říká Filip Dostál, finanční ředitel společnosti Muška s.r.o. "Velmi zajímavé jsou rovněž ceny, které nám Contactel nabídl. Díky službě Setbox máme navíc dokonalý přehled o svých výdajích na telekomunikační služby."

"Vážíme si skutečnosti, že společnost Muška s.r.o. si zvolila právě Business Connect, který je první konvergentní službou v České republice," uvedl Bohumil Mazač, Business Services Director společnosti Contactel. "Muška s.r.o. je typickým zástupcem segmentu firem s řadou poboček v celé České republice i v zahraničí, jimž jsme Business Connect šili na míru."

 www.contactel.cz

Článek ze dne 19. prosince 2002 - čtvrtek