logo itpoint.cz

Na přečíslování dohlédnou osobně předseda ČTÚ a GŘ Českého Telecomu

David Stádník, předseda Českého telekomunikačního úřadu, se osobně zúčastní v Centru řízení sítí a služeb ČESKÉHO TELECOMU přečíslování. Hlavním důvodem je rozhodnutí právě tohoto úřadu o přečíslování, které se týká všech telefonních stanic na území České republiky, včetně čísel provozovaných jinými operátory.

David Stádník, předseda Českého telekomunikačního úřadu, se osobně zúčastní v Centru řízení sítí a služeb ČESKÉHO TELECOMU přečíslování. Hlavním důvodem je rozhodnutí právě tohoto úřadu o přečíslování, které se týká všech telefonních stanic na území České republiky, včetně čísel provozovaných jinými operátory.

"Naše odpovědnost za přečíslování spočívá především v jeho iniciování," sdělil David Stádník, předseda Českého telekomunikačního úřadu. "O přečíslování jsme rozhodli na základě doporučení Mezinárodní telekomunikační unie. Cílem změny číslovacího plánu je především jeho sladění se standardy Evropské unie, umožnění vstupu konkurenčních operátorů na český trh a otevření prostoru pro rozvoj nových služeb," doplnil David Stádník.

Generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU, Přemysl Klíma, bude v noci z 21. na 22. září koordinovat celý proces přečíslování pevné telekomunikační sítě ČESKÉHO TELECOMU z Centra řízení sítí a služeb této společnosti.

"Učinili jsme všechny možné a dostupné kroky pro hladký průběh celého procesu přečíslování pevné telekomunikační sítě po technické stránce," řekl Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU. "V co nejširší míře a různými způsoby jsme také informovali a poskytli podporu našim zákazníkům," dodal Klíma.

V období let 1995 - 2005 probíhá přečíslování ze stejných důvodů prakticky ve všech evropských státech. Jak vyplývá z dostupných zdrojů, v zemích EU, kde již přečíslování proběhlo, se celý proces obešel bez větších problémů, ale rozhodně nebyl jednoduchý.

ČESKÝ TELECOM se jako hlavní realizátor procesu na přečíslování důkladně připravil. Společnost investovala značné prostředky na samotné přečíslování, sestavila týmy profesionálních odborníků, servisních techniků v terénu. Vedle technické a personální stránky věci realizoval ČESKÝ TELECOM ve své režii intenzivní komunikační kampaň, jejímž cílem je prostřednictvím co nejširšího informování veřejnosti podpořit hladký a bezproblémový průběh celého procesu.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 19. září 2002 - čtvrtek