logo itpoint.cz

NEXTRA zvýhodňuje službu Nextlink

Společnost nabídne svým zákazníkům v období od 1. května do 1. července 2002 zvýhodněné podmínky k vysokorychlostnímu bezdrátovému připojení na Internet v licencovaném pásmu 26 GHz - Nextlink.

NEXTRA Czech Republic s.r.o., poskytovatel komplexních komunikačních řešení a služeb, nabídne svým zákazníkům v období od 1. května do 1. července 2002 zvýhodněné podmínky k vysokorychlostnímu bezdrátovému připojení na Internet v licencovaném pásmu 26 GHz - Nextlink.

"Hlavním benefitem zvýhodněné nabídky u služby Nextlink bude nesrovnatelně kratší doba instalace, konkrétně až do pěti pracovních dnů, a nižší cena. Z pohledu kvality se jedná o spojení plně srovnatelné s kabelovým digitálním okruhem," uvedl obchodní ředitel společnosti NEXTRA Czech Republic Petr Štros. Podle jeho slov společnost NEXTRA Czech Republic garantuje dostupnost služby až 99,9 % (SLA), možnost volby terminování okruhů a pokrytí sítě již ve 14 městech České republiky. "V rámci jednoho koncového zařízení u služby Nextlink bude zákazníkům nabídnuta také možnost zřízení více propojek, a to až na čtyři. Ukončení bude řešeno sériovým synchronním rozhraním nebo plně duplexním ethernetem," doplňuje Petr Štros.

Služba Nextlink od společnosti NEXTRA Czech Republic splňuje maximální nároky na kvalitu, bezpečnost a funkčnost připojení k Internetu. Služba Nextlink je realizována prostřednictvím vysokorychlostní bezdrátové sítě v licencovaném pásmu 26 GHz společnosti Telenor Networks, která v současné době pokrývá 14 měst propojených páteřní sítí a umožňuje poskytovat datové i hlasové přenosy o rychlostech od 64 kb/s až po desítky Mb/s. Ty lze definovat v násobcích 64 kb/s a regulovat přenosové kapacity linky podle skutečné potřeby zákazníka.

Nextlink lze bez jakýchkoliv problémů rozšířit i o hlasové služby postavené na technologii IP. Stejně tak je možné postavit na platformě Nextlink řešení pro virtuální privátní sítě (VPN). "Aktuální zvýhodněná nabídka Nextlink splňuje po stránce kvalitativní všechny požadavky zákazníků na službu tohoto typu," dodal Petr Štros.

 www.nextra.cz

Článek ze dne 26. dubna 2002 - pátek