logo itpoint.cz

Nokia bude jako člen Open Mobile Alliance podporovat otevřené standardy a interoperabilitu

Open Mobile Alliance (OMA) přináší otevřené standardy pro mobilní odvětví, které pomáhají vytvářet interoperabilní služby napříč zeměmi, sítěmi operátorů a mobilními terminály a jsou určovány potřebami uživatelů. Tuto organizaci vytvořilo 200 předních světových mobilních operátorů, dodavatelů zařízení a sítí, výrobců informačních technologií a poskytovatelů obsahu.

Téměř 200 předních světových mobilních operátorů, dodavatelů zařízení a sítí, výrobců informačních technologií a poskytovatelů obsahu oznámilo vytvoření nové globální organizace Open Mobile Alliance (OMA). Vůbec poprvé tak celé mobilní odvětví spojilo své síly s pevným záměrem nastartovat novou éru růstu prostřednictvím otevřenosti, interoperability a ekosystému mnoha výrobců.

Open Mobile Alliance spojuje úsilí iniciativy Open Mobile Architecture, která byla spuštěna v listopadu 2001, a předních standardizačních fór v oblasti mobilních služeb. Nová Open Mobile Alliance je důležitým krokem vpřed v rozvíjení široké spolupráce mezi firmami v odvětví, které zajistí uživatelům komfortní zážitky při používání mobilních služeb. Nokia má plný zájem na vytvoření technologické základny pro klíčové aplikace, na které se OMA soustředí, jako prohlížení a stahování obsahu, posílání zpráv a synchronizaci dat. Nokia bude spolupracovat s ostatními členy OMA, aby zajistila interoperabilitu a dostupnost produktů a řešení založených na otevřených standardech.

"Význam tohoto oznámení je srovnatelný s prvním uveřejněním specifikace GSM, která získala nečekanou podporu operátorů a připravila půdu pro největší obchodní úspěch mobilního odvětví v devadesátých letech. Prostřednictvím podobné iniciativy vedoucích společností v hodnotovém řetězci vytvoří OMA specifikace, které jsou nezbytným předpokladem plně funkčního a komerčně solidního systému mobilních služeb s otevřenými, jasně nadefinovanými a interoperabilními aplikačními programovacími rozhraními. Tento globální přístup podpoří inovace a udělá z mobilní platformy atraktivní prostředí pro vývoj služeb a obsahu. Společnost Nokia je potěšena, že základy položené iniciativou Open Mobile Architecture v listopadu 2001 teď přinášejí ovoce," řekl Pertti Korhonen, senior viceprezident společnosti Nokia pro mobilní software.

Open Mobile Alliance má za úkol :

Open Mobile Alliance (OMA) přináší otevřené standardy pro mobilní odvětví, které pomáhají vytvářet interoperabilní služby napříč zeměmi, sítěmi operátorů a mobilními terminály a jsou určovány potřebami uživatelů. Aby bylo možné dále rozšiřovat mobilní trh, budou členské společnosti Open Mobile Alliance spolupracovat na podpoře rychlého, širokého přijetí nejrůznějších nových a dokonalejších informačních, komunikačních a zábavních služeb pro mobilní zařízení. Open Mobile Alliance obsahuje všechny důležité prvky bezdrátového hodnotového řetězce a přispívá k včasnému a účinnému uvádění služeb a aplikací.

Další informace najdete na www.openmobilealliance.org.

 www.nokia.cz

Článek ze dne 20. června 2002 - čtvrtek