logo itpoint.cz

Nokia dodrží nebo překročí plánovaný zisk za první čtvrtletí s mírně nižším prodejem

Společnost Nokia zveřejnila plánovanou aktualizaci svého obchodního plánu pro první čtvrtletí 2002.

Na základě vývoje v lednu a únoru společnost Nokia odhaduje, že se proforma zisk na akcii bude pohybovat na horní hranici, nebo i mírně nad dříve ohlášeným rozpětím 0,15 - 0,17 eur za první čtvrtletí. Čisté tržby jsou v prvním čtvrtletí očekávány mírně nižší, než bylo původně předpokládáno, ale vyšší než očekávaná ziskovost se odvíjí od hlavních předností společnosti Nokia, tedy silné značky, excelence v řízení a úspěšného portfolia.

Čisté tržby za první čtvrtletí očekává společnost mírně pod původním předpokladem 6-10 procentního meziročního poklesu. Tržby divize Nokia Mobile Phones jsou v prvním čtvrtletí očekávány v mezích dříve ohlášeného rozpětí (3-7procentní meziroční pokles), zatímco u tržeb Nokia Networks je očekáván zhruba 25 procentní pokles. Původně se počítalo s 16-20 procentním meziročním poklesem.

Nokia je vedoucí společností v oblasti mobilních komunikací. Díky zkušenostem, inovacím a snadno ovladatelným a bezpečným řešením se stala předním světovým výrobcem mobilních telefonů a předním světovým dodavatelem mobilních a pevných telekomunikačních sítí a sítí založených na protokolu IP. Spojením mobility a internetu vytváří společnost Nokia nové možnosti pro podniky a koncové uživatele. Akcie společnosti Nokia jsou kótovány na šesti největších světových burzách.

Je třeba poznamenat, že určitá prohlášení v této zprávě, která nejsou historickými fakty a kromě jiného se týkají A) načasování dodávek produktů; B) naší schopnosti vyvíjet a implementovat nové produkty a technologie; C) předpokladů pro růst a vývoj trhu; D) předpokladů růstu a ziskovosti; a E) prohlášení uvozená slovesy "věří," "očekává," "předpokládá," "předpovídá" či podobnými výrazy, jsou výhledová prohlášení. Vzhledem k tomu, že taková prohlášení v sobě nesou rizika a nejistoty, mohou se skutečné výsledky podstatně lišit od toho, co v současné době očekáváme. Mezi faktory, které by mohly vést k těmto nesrovnatelnostem, kromě jiného patří: 1) vývoj trhu s mobilními komunikacemi včetně pokračujícího vývoje trhu s mobilními telefony pořizovanými náhradou za starší a úspěchu Společnosti na trhu 3G; 2) poptávka po produktech a službách; 3) tržní přijetí nově uváděných produktů a služeb; 4) dostupnost nových produktů a služeb operátorů; 5) oslabené ekonomické podmínky na mnoha klíčových trzích Společnosti; 6) cenové tlaky; 7) intenzita konkurence; 8) dopad technologických změn; 9) konsolidace nebo jiné strukturální změny trhu s mobilními komunikacemi; 10) úspěch a finanční situace partnerů, dodavatelů a zákazníků Společnosti; 11) zvládnutí rizik financování zákazníků Společnosti; 12) pokračující úspěch produktového vývoje Společnosti; 13) pokračující úspěch cenově účinné, efektivní a flexibilní výroby Společnosti; 14) schopnost Společnosti zajistit výrobu, výzkum a vývoj komponent bez přerušení a za přijatelné ceny; 15) rizika týkající se řízení skladů, která vyplývají z posunů tržní poptávky; 16) výkyvy měnových kurzů, zejména výkyvy kurzu eura k americkému dolaru a japonskému jenu; 17) dopad změn vládní politiky, zákonů a nařízení; 18) rizikové faktory popsané na stránkách 10 až 16 formuláře 20-F, který Společnost podala za rok končící 31. prosince 2000.

 www.nokia.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 13. března 2002 - středa