logo itpoint.cz

Nokia je s tržbami spokojená

Tržby Nokie se vrací k růstu se silnou ziskovostí

Tržby Nokie se vrací k růstu se silnou ziskovostí

Třetí čtvrtletí 2002 (IAS) ve srovnání se třetím čtvrtletím 2001:

- Čisté tržby vzrostly o 2 procenta na 7 224 miliónů eur (ve třetím čtvrtletí 2001 to bylo 7 050 miliónů eur).

- Proforma provozní zisk vzrostl o 14 procent na 1 219 miliónů eur (1 071 miliónů eur), provozní marže vzrostly na 16,9 procent (15,2 procenta).

- Vykázaný provozní zisk vzrostl na 859 miliónů eur (284 miliónů eur), vykázané provozní marže vzrostly na 11,9 procent (4,0 procenta).

- Proforma vyrovnání: jednorázový odpis 306 miliónů eur související s nezaplaceným dlouhodobým financováním společnosti MobilCom a 54 miliónů eur v amortizaci goodwill.

- Proforma zisk na akcii (rozředěný) vzrostl na 0,18 eur (0,16 eur).

- Vykázaný čistý zisk vzrostl na 610 miliónů eur (186 miliónů eur) a vykázaný zisk na akcii (rozředěný) vzrostl na 0,13 eur (0,04 eura).

- Provozní cash flow ve třetím čtvrtletí byl 2,2 miliardy eur (1,4 miliardy eur).

Jorma Ollila, předseda představenstva a generální ředitel: Výsledky společnosti Nokia za třetí čtvrtletí jsou velice povzbudivé, protože se nám podařilo vrátit se ke špičkovému růstu s proforma ziskem na akcii 0,18 eur dříve, než jsme původně počítali. Tento výkon vypovídá o schopnostech našich lidí a já děkuji celému týmu Nokia.

Jako jasný důkaz o našem důsledném vedení a konzistentním přístupu k účinnosti provozu jsme opět dokázali udržet silnou ziskovost a velmi vysoký provozní cash flow 2,2 miliardy eur. V oblasti mobilních telefonů vzrostl proforma provozní zisk o mimořádných 25 procent ve srovnání se třetím čtvrtletím minulého roku, přičemž velmi dobré 22,2procentní marže překročily všechna očekávání. Jsem také velice spokojen s celkovým postavením společnosti Nokia na trhu a s vývojem našeho podílu na trhu v průběhu celého roku.

Barva a multimédia přinášejí do mobilních komunikací vzrušení. Trh s mobilními telefony vstupuje do nového období růstu podněcovaného rostoucím počtem masových produktů s barevnými displeji a podporou multimediálních zpráv, které obohacují zážitky uživatelů. Současná situace naznačuje, že celkový objem trhu v roce 2002 dosáhne námi dříve očekávané úrovně 400 miliónů prodaných kusů. Atraktivní nové služby a vlastnosti telefonů vedou stále více profesionálních uživatelů a spotřebitelů k pořizování nových telefonů, nebo dokonce k vlastnictví více než jednoho zařízení.

Trh s infrastrukturou mobilních sítí zůstává nadále náročný, neboť pokračuje období nízkých investic. Zaznamenali jsme však významný pokrok v zavádění sítí WCDMA třetí generace. Probíhá spouštění zkušebního provozu sítí, výrobci a operátoři dokončují testování interoperability. Nemám nejmenší pochyby o tom, že se bezdrátová širokopásmová technologie kvůli kapacitě, rychlosti a kvalitě služby stane nutností, jak jde odvětví plnou rychlostí kupředu. V září jsme předvedli náš první dvousystémový telefon WCDMA/GSM na živé síti. Telefon Nokia 6650 už prošel schvalovacími testy a my jsme připraveni zahájit jeho dodávky operátorům. Očekáváme, že obchodní prostředí 3G bude v prvním pololetí 2003 už dostatečně vyzrálé, aby uneslo masové dodávky mobilních telefonů pro sítě 3G.

Na drtivé většině sítí jsou uváděny nové mobilní služby. Jsme více než potěšeni rychlým nástupem multimediálních zpráv, jejichž služby na svých sítích už nabízí přes 50 operátorů v Evropě a Asii. Pro mě je to přesvědčivým důkazem, že se digitální konvergence v oblasti mobility stala realitou. Zcela nové kategorie zařízení, například telefony s integrovanými kamerami, definují úplně jiný rozsah trhu a ohromně tak rozšiřují budoucí potenciál společnosti Nokia pro růst.

 www.nokia.cz

Článek ze dne 21. října 2002 - pondělí