logo itpoint.cz

Nokia ve třetím čtvrtletí pozoruje oživení prodeje mobilních telefonů a očekává zisk na akcii v souladu s odhady

Tržby divize Nokia Mobile Phones by ve třetím čtvrtletí měly podle očekávání vzrůst o 4 - 9 % ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2001. Ziskovost prodeje mobilních telefonů vidí Nokia v souladu, ne-li přesahující dřívější očekávání. Proforma provozní marže by měly být na úrovni 20 procent nebo vyšší, což odráží dobrý odbyt nových výrobků společnosti Nokia včetně obrazového telefonu Nokia 7650.

Na základě vývoje v průběhu července a srpna se očekává, že se tržby skupiny Nokia ve třetím čtvrtletí budou pohybovat v rozmezí 7,1 až 7,4 miliardy eur. Proforma zisk na akcii (rozředěný) za třetí čtvrtletí by se měl pohybovat na horní hranici dříve naznačeného rozpětí 0,15 až 0,17 eur.

Tržby divize Nokia Mobile Phones by ve třetím čtvrtletí měly podle očekávání vzrůst o 4 - 9 procent ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2001. Ziskovost prodeje mobilních telefonů vidí Nokia v souladu, ne-li přesahující dřívější očekávání. Proforma provozní marže by měly být na úrovni 20 procent nebo vyšší, což odráží dobrý odbyt nových výrobků společnosti Nokia včetně obrazového telefonu Nokia 7650.

Vzhledem k silnému celkovému oživení poptávky v prvních dvou měsících čtvrtletí, zejména v Evropě, je společnost stále více přesvědčena, že se jí v roce 2002 podaří dosáhnout celoročního objemu 400 miliónů prodaných mobilních telefonů.

V oblasti mobilních sítí je trh GSM nadále velice náročný, neboť investice operátorů vykazují ještě větší pokles, než bylo očekáváno. Zavádění a testování zařízení WCDMA postupuje dobře a společnost očekává, že se ve třetím čtvrtletí už projeví příjmy z technologií WCDMA. V důsledku poklesu trhu se sítěmi GSM se očekává, že tržby divize Nokia Networks ve třetím čtvrtletí poklesnou zhruba o 5 procent ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2001, přičemž proforma provozní marže Nokia Networks pro třetí čtvrtletí jsou nyní odhadovány kolem 5 procent.

Odhad tržeb zahrnuje očekávané příjmy související s vybavením sítí WCDMA zhruba 500 miliónů eur, jež jsou podmíněny tím, aby se do konce čtvrtletí podařilo dosáhnout stanovených technologických milníků.

Společnost se dohodla se společností France Telecom na základních podmínkách konverze zbývajícího zákaznického financování souvisejícího s operátorem MobilCom. Jak už bylo naznačeno dříve, konverze existujících půjček na jinou službu si vyžádá odpis zhruba 300 miliónů eur, což ovlivní zisk společnosti Nokia za třetí čtvrtletí (vykázaný). V rámci této dohody Nokia odstoupí od všech dalších závazků na financování společnosti MobilCom. Celkový závazek společnosti Nokia ve financování zákazníků se tím sníží o dalších 530 miliónů eur. Tyto smlouvy jsou předmětem celkového řešení situace společnosti MobilCom, které by podle očekávání měl provést France Telecom nebo jedna z jeho dceřinných společností.

 www.nokia.cz

Článek ze dne 16. září 2002 - pondělí