logo itpoint.cz

Nové produkty Mediatelu

RESTAURAČNÍ PRŮVODCE JÍST & PÍT - novinka na českém trhu, která byla letos vydána pro Prahu a je obdobou restauračních průvodců v telefonních seznamech ve světových velkoměstech. VLÁDNÍ LISTY 2002 - nejúplnější přehled státních orgánů a institucí s adresami, telefonickým a elektronickým spojením, je již druhým v pořadí, atd. ...

RESTAURAČNÍ PRŮVODCE JÍST & PÍT
Novinka na českém trhu, která byla letos vydána pro Prahu a je obdobou restauračních průvodců v telefonních seznamech ve světových velkoměstech. Pražský gastronomický průvodce je samostatná publikace a vyšel v průběhu září 2002. Byl distribuován společně se Zlatými stránkami pro Prahu. Na 56 stranách zachycuje několik set pražských i mimopražských restaurantů. Podniky v něm lze vyhledávat jak podle abecedy a městských obvodů, tak podle typu kuchyně.

TELEFONNÍ SEZNAM BÍLÉ STRÁNKY 2002 NA CD-ROM
Exkluzivní abecední telefonní seznam bytových stanic a stanic organizací ČR s 3,8 milionu čísel, který uvádí všechna nová přečíslovaná telefonní čísla, platná od 22. září 2002. Seznam je vydán ve spolupráci s ČESKÝM TELECOMEM. CD-ROM je aktualizovanou verzí prvního vydání. Nově umožňuje přes zvolené číslo ověřit jméno nebo název a adresu uživatele stanice a vybrat až 100 záznamů pro export a tisk a uvádí i poštovní směrovací čísla.

VLÁDNÍ LISTY 2002
Nejúplnější přehled státních orgánů a institucí s adresami, telefonickým a elektronickým spojením, je již druhým v pořadí. V letošním roce se připravuje jeho vydání po senátních volbách a bude obsahovat změny ve státních institucích i obou komorách Parlamentu ČR po letošních volbách. Exkluzivně budou uvedeny i kontakty na úřady 205 obcí s rozšířenou působností.

PRO BUSINESS 2003 a MEDI stránky
Již druhé vydání specializovaného seznamu PRO BUSSINES, který bude obsahovat www a e-mailové adresy firem zaměřených na vybavení pracovišť (kanceláří) telekomunikační, kancelářskou a výpočetní technikou včetně navazujících služeb. S vydáním seznamu se počítá v listopadu tohoto roku. Současně se připravuje vydání katalogu léčiv, výrobků a služeb pro zdravotnictví MEDI stránky, který vyjde v prosinci.

MEDIATEL, součást jedné z největších světových telekomunikačních společností VERIZON.

 www.mediatel.cz

Článek ze dne 18. září 2002 - středa