logo itpoint.cz

O slevu z plateb za telefonní služby zákazníci Českého Telecomu nepřijdou

Nárok na poměrnou slevu ze stálých plateb (např. paušál, pronájem telefonního přístroje) mají všichni ti zákazníci Českého Telecomu, kterým jejich telefonní linka nefungovala déle než pět dní. S ohledem na mimořádnost situace zkrátil Českého Telecomu tuto lhůtu na dva dny všem svým zákazníkům, kterým jejich telefonní linka nefungovala kvůli povodním. Nahlásit poruchu by majitelé takových přípojek měli, pokud tak již neučinili, co nejdříve.

Nárok na poměrnou slevu ze stálých plateb (např. paušál, pronájem telefonního přístroje) mají všichni ti zákazníci Českého Telecomu, kterým jejich telefonní linka nefungovala déle než pět dní. S ohledem na mimořádnost situace zkrátil Českého Telecomu tuto lhůtu na dva dny všem svým zákazníkům, kterým jejich telefonní linka nefungovala kvůli povodním. Nahlásit poruchu by majitelé takových přípojek měli, pokud tak již neučinili, co nejdříve.

Sleva z měsíčních poplatků za využívání telekomunikačních služeb odpovídá počtu dní, po které byla telefonní stanice mimo provoz. Nezbytné však je, aby zákazníci Českému Telecomu poruchu své telefonní stanice (pokud tak ještě neučinili) co nejdříve nahlásili. Využít k tomu mohou bezplatného čísla Poruchové služby 13129, která je k dispozici nonstop, nebo internetu. V případě, že již zákazník obdržel vyúčtování za měsíc srpen, ve kterém není v odpovídající míře sleva zohledněna, může případ řešit reklamací. Důvodem takového stavu je skutečnost, že v okamžiku vystavení vyúčtování neměla naše společnost o poruše informaci. Dodatečně se těmto našim zákazníkům omlouváme.

Vstříc vyšel Český Telecom těm svým zákazníkům v povodní postižených oblastech, u kterých identifikoval poruchu. Bez ohledu na to, zda nefunkčnost své linky nahlásili či nikoliv, jim za měsíc srpen poskytl slevu ze stálých plateb ve výši 25 procent. Šlo o jednorázovou akci, která měla zohlednit především ty zákazníky naší společnosti postižené povodní, kteří měli v kritické době jiné starosti, než ohlašovat poruchy telefonních linek.

Podle cenového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu 01/2002 má uživatel nárok na slevu, pokud uvědomí poskytovatele o poruše nebo pokud se poskytovatel o poruše sám dozví. Vzhledem k velkému rozsahu škod v sítích Českého Telecomu, vzniklých při srpnových povodních, neumožňují technické kapacity společnosti prověřit každou jednotlivou linku a najít veškeré vzniklé závady. Proto je nevyhnutelné, aby uživatelé poruchy svých telefonních linek společnosti sami oznámili (i dodatečně), případně se o slevy přihlásili v reklamačním řízení.

Český Telecom děkuje za pochopení všem svým zákazníkům, kteří se cítí být vzniklou situací poškozeni a vybízí je, aby se o své nároky přihlásili standardní cestou (Telefonické centrum služeb 800 123 456, kontaktní místa TELEPOINT a TELEPOINT PARTNER, Poruchová služba 13129).

 www.telecom.cz

Článek ze dne 2. října 2002 - středa