logo itpoint.cz

Obyvatelé Paříže vyzkouší příjem digitálních rozhlasových programů

Společnost Alcatel ve spolupráci s řadou partnerů předvádí letos od 5. září do 31. října v Paříži experimentální příjem digitálních rozhlasových programů a souvisejících telematických datových služeb v automobilech. Předváděcí provoz umožní Pařížanům nahlédnout do rádia budoucnosti a vyzkoušet obrovskou škálu služeb, které budou spotřebitelům k dispozici.

Společnost Alcatel ve spolupráci s řadou partnerů předvádí letos od 5. září do 31. října v Paříži experimentální příjem digitálních rozhlasových programů a souvisejících telematických datových služeb v automobilech. Předváděcí provoz umožní Pařížanům nahlédnout do rádia budoucnosti a vyzkoušet obrovskou škálu služeb, které budou spotřebitelům k dispozici. Vedle příjmu mnoha rozhlasových stanic v digitální kvalitě doma, v práci i v autě, bez nutnosti ladění při jízdě, půjde o nové hudební a tematické kanály, nejaktuálnější zpravodajství v mnoha jazycích vysílané po celé Evropě, či možnost volit rozhlasové programy "on demand".

Na projektu se se společností Alcatel Space, která je průkopníkem ve vývoji satelitních rozhlasových systémů, podílely firmy WorldSpace, první celosvětový operátor satelitních digitálních sítí rozhlasového vysílání, francouzský pozemní operátor towerCast, v partnerství s Fraunhoferským institutem pro integrované obvody a divizí Siemens VDO Automotive, jedním s předních světových dodavatelů elektronického, elektrického a mechanicko-elektronického zařízení pro automobilový průmysl, a ve spolupráci s několika francouzskými rozhlasovými společnostmi, včetně Radio France, Europe 1, RTL a NRJ.

Hybridní digitální vysílací síť fungující v pásmu L bude předvedena pomocí kombinace západního paprsku geostacionárního satelitu AfriStar společnosti WorldSpace a pozemní sítě retranslačních stanic společnosti towerCast v oblasti Paříže. Projekt využívá bloku pozemního digitálního audio vysílání T-DAB, který mu byl přidělen francouzskou Nejvyšší radou pro audiovizuální techniku (CSA). Signál ze satelitu AfriStar bude prostřednictvím pozemní sítě retranslačních stanic možné přijímat ve vozidle speciálně vybaveném satelitním příjmovým zařízením, které pro projekt vyvinul institutem Fraunhofer IIS ve spolupráci se společností Siemens VDO Automotive. Experimentální provoz využije technologii vyvinutou institutem Fraunhofer IIS pro satelitní časové rozlišení a pozemní retranslaci pomocí modulace optimalizované pro mobilní příjem.

V současné době, kdy se o budoucnosti rozhlasového digitálního vysílání uvažuje z hlediska jednotlivých oblastí, jako je obsah, služby, distribuce a technologické možnosti, ověřují společnosti Alcatel Space, WorldSpace, towerCast a jejich partneři provozní aspekty a předvádějí potenciál hybridního satelitního a pozemního vysílacího systému pro digitální rozhlasové programy a přenos souvisejících telematických dat.

Experiment je realizován v rámci doporučení zprávy o digitálním rozhlasovém vysílání francouzského ministerstva kultury ze září 2001. Zpráva mapuje současný stav a technologické překážky v oblasti rozhlasového vysílání a navrhuje zejména použití efektivnějších standardů audio komprese, jakož i doplňkové využití satelitních a pozemních digitálních rozhlasových vysílacích systémů.

Cílem projektu je nejen ukázat efektivitu hybridní architektury, která nabízí hladký přenos signálu ze satelitu na pozemní retranslační stanice, a tak umožňuje příjem ve městech, na předměstích i na venkově, prokázat kvalitu a spolehlivost digitálního rozhlasového signálu vysílaného pro příjem v automobilech, a konečně předvést efektivitu nového audio zdroje a vysílacích technik pro optimalizované využití spektrálních zdrojů a vysílání telematických dat jako doplňku digitálních rozhlasových programů.

Předváděcí provoz je spojen rovněž s vývojem platformy pro nabídku celoevropských digitálních rozhlasových služeb pomocí obdobného hybridního systému, jaký realizují společnosti WorldSpace Europe a Alcatel Space, ve spolupráci s evropskými mediálními a průmyslovými skupinami. Tato iniciativa, jejíž komerční zavedení je plánováno na rok 2006, je podložena dvěma celoevropskými tržními studiemi, které potvrzují silný zájem o nabídku podobných služeb ze strany spotřebitelů i výrobců automobilů.

Společnost WorldSpace sídlící v americkém Washingtonu byla založena v roce 1990 a zajišťuje přímé satelitní digitální rozhlasové a datové služby pro nově vznikající trhy. Pro realizaci této vize společnost WorldSpace vytvořila a vybudovala první satelitní rozhlasovou infrastrukturu. V současné době se satelitní síť společnosti WorldSpace skládá ze dvou satelitů: AfriStar a AsiaStar, které společně zajišťují pokrytí oblastí Afriky, Středního východu, Západní Evropy a Asie. Každý ze satelitů vysílá tři paprsky schopné přenášení více než 40 absolutně čistých rozhlasových kanálů a doplňkových datových služeb přímo do mobilních přijímacích zařízení a adaptérů osobních počítačů. WorldSpace Europe je francouzskou pobočkou WorldSpace Digital Mobile Holding Company ApS, dceřiné společnosti dánské firmy WorldSpace, Inc., založené v roce 2001, která v partnerství s významnými průmyslovými a mediálními partnery zajišťuje speciální evropské satelitní rozhlasové služby.

TowerCast, první soukromá francouzská společnost provozující rozhlasové vysílače, vlastní a spravuje stovky vysílačů rozhlasových programů (FM,DAB), digitální televize, UMTS, bezdrátových místních smyček a profesionálních radiostanic. Díky svým více než patnáctiletým odborným technickým znalostem společnost towerCast dnes nabízí své zkušenosti v oblasti rozhlasové technologie audiovizuálním společnostem a telekomunikačním operátorům (pevné a mobilní telefonní sítě, bezdrátové místní smyčky), kteří chtějí pomocí externího dodavatele řešit vývoj, realizaci a hosting vlastních sítí.

 www.alcatel.cz

Článek ze dne 16. září 2002 - pondělí