logo itpoint.cz

Operátoři berou vážně přenositelnost čísla

APVTS zahájila první kroky ke zřízení národní referenční databáze telefonních čísel

Založením společnosti CNPAC s.r.o. zahájila Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) první konkrétní kroky ke zřízení národní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB). Mandátem k vybudování tohoto centralizovaného systému pověřil asociaci Český telekomunikační úřad (ČTÚ). “Národní referenční databáze je centralizovaný systém, který v rámci služby Přenositelnost čísla umožní účastníkům telekomunikačního provozu ponechat si jejich stávající telefonní číslo, a to i při změně provozovatele sítě, při přestěhování nebo při změně služby,” říká Svatoslav Novák, předseda APVTS. “Asociace založila z pověření ČTÚ společnost CNPAC s.r.o., která bude odpovídat za zajištění technického a organizačního řešení a následnou implementaci národní referenční databáze v souladu se zákonem o telekomunikacích,” doplňuje Novák poslání založené společnosti. Národní referenční databázi bude tvořit hardwarová a softwarová platforma, která se bude používat pro centrální řízení a záznam informací umožňujících nalezení čísla umístění volaného účastníka.

Podle Telekomunikačního zákona, který byl schválen v polovině roku 2000, by měli být provozovatelé pevné telekomunikační sítě schopni nabídnout základní službu Přenositelnosti čísla (Number Portability), tedy využívat služeb národní referenční databáze, od začátku roku 2003. APVTS v současné době prostřednictvím pracovních komisí koordinuje počáteční fázi projektu, kdy se řeší technické zajištění národní referenční databáze. Komisi tvoří odborníci ze společností, které provozují telekomunikační služby v České republice a jsou členy APVTS. Zastřešujícím subjektem je Fórum pro přenositelnost čísel, které bylo ustanoveno Českým telekomunikačním úřadem. Zde se dolaďují a rozhodují konečné verze technických, provozních a ekonomických dokumentů. ČTÚ si samozřejmě ponechává roli cenového regulátora. Spolupráce vzájemně si konkurujících operátorů s regulátorem je příkladná a nemá v ostatních zemích, kde začíná liberalizace telekomunikací, obdobu.

 www.apvts.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 25. října 2002 - pátek