logo itpoint.cz

Organizátoři Výzvy k rozšíření Internetu v ČR založili občanské sdružení Internet pro všechny

Cílem sdružení je sdružovat všechny uživatele Internetu v České republice, kteří mají zájem o širokopásmové paušální připojení k Internetu. Sdružení spolupracuje s institucemi a organizacemi, které tento typ připojení nabízejí nebo plánují nabízet. Taktéž spolupracuje s příslušnými státními orgány zabývajícími se touto problematikou. Cílem sdružení je také napomáhat rozvoji a propagaci širokopásmového paušálního internetového připojení.

Dne 22.10. 2002 bylo MV ČR zaregistrováno občanské sdružení Internet pro všechny, které je logickým vyústěním činnosti Výzvy k rozšíření Internetu v ČR (www.kdetoje.cz/vyzva). Výzva získává tímto krokem právní rámec, který je nezbytným faktorem pro naplnění cílů Výzvy, především v oblasti jednání se zainteresovanými institucemi (ČTÚ, AO, ČTc, vláda ČR), kde může občanské sdružení vystupovat jako plnoprávný partner uvedených organizací.

Cílem sdružení je sdružovat všechny uživatele Internetu v České republice, kteří mají zájem o širokopásmové paušální připojení k Internetu. Sdružení spolupracuje s institucemi a organizacemi, které tento typ připojení nabízejí nebo plánují nabízet. Taktéž spolupracuje s příslušnými státními orgány zabývajícími se touto problematikou. Cílem sdružení je také napomáhat rozvoji a propagaci širokopásmového paušálního internetového připojení.

Výzvu k rozšíření Internetu v ČR podpořilo již více než 3 550 nespokojených uživatelů Internetu a 50 internetových serverů a osobních stránek. Tato čísla, která se i bez masivní medializace každým dnem zvyšují, znamenají, že myšlenky Výzvy podporující rychlejší a cenově přístupnější Internet zaujaly širokou internetovou veřejnost.

Mezi dva hlavní cíle Výzvy patří

  1. Urychlené vytvoření konkurenčního prostředí na trhu s internetovým připojením technologií DSL.
  2. Požadavek na vytvoření alespoň jednoho paušálního programu u standardního vytáčeného připojení, nutného k hlubšímu rozvoji Internetu v České republice.

Požadavky Výzvy jsou v souladu s nedávno zveřejněnou Zprávou Evropské komise (EK) o České republice za rok 2002. Ta ve své části týkající se Telekomunikací konstatuje, že současný právní rámec neusnadnil vstup alternativních operátorů na trh, který je z větší části stále ovládán dominantním operátorem (Český Telecom). Zpráva EK si dále všímá, že regulátorem (ČTÚ) stanovené tarify nejsou určeny na základě skutečných nákladů, z čehož plyne současná vyšší cena pro zákazníky. Zpráva EK dále hodnotí činnost regulačního orgánu, přičemž poukazuje na fakt, že se tato instituce musí o velkou část svých pravomocí dělit s ministerstvem dopravy a spojů. K jedné z výtek patří i nevyřešená otázka zpřístupnění místních smyček.

Představitelé sdružení Internet pro všechny jsou přesvědčeni, že se Internet stává hybnou silou růstu ekonomiky ve světě, médiem, které zajišťuje nejen kvalitnější a efektivnější formu komunikace, ale je i prostředkem vzdělávání a informovanosti občanů. V rozvinutých státech světa je Internet z výše uvedených důvodů jedním z nejpodporovanějších informačních a komunikačních prostředků. I přes dennodenní prohlašování politiků o podpoře informační společnosti je tomu v České republice přesně naopak.

IPV podporuje zavádění DSL technologie, která umožňuje vysokorychlostní přístup k Internetu za přijatelné ceny. Jsme hluboce dotčeni neustálým oddalováním termínů zavedení této technologie v ČR, které je způsobeno zdržovací taktikou dominantního operátora, který i přes nařízení ČTÚ dosud nezveřejnil velkoobchodní nabídku služeb ADSL, i když tak měl učinit již v zářijovém Telekomunikačním věstníku.

Občanské sdružení Internet pro všechny je otevřenou organizací, která ve svých řadách nabízí členství všem, jimž skutečně záleží na tom, aby Internet byl rychlejší, levnější a dostupnější pro všechny občany ČR a jsou ochotni nám při plnění těchto cílů aktivně pomoci.

logo.gif (4594 bytes)

Článek ze dne 31. října 2002 - čtvrtek