logo itpoint.cz

Oznámení ČTÚ o plánovaném ukončení uvádění na trh a provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2

Provozování bezšňůrových telefonů v systémech CT1, CT1+ a CT2 je v současné době v ČR povoleno do 31.12. 2005 generální licencí č. GL-18/R/2000 s tím, že Úřad rozhodne o případném prodloužení. Úřad však, vzhledem k reálné potřebě uvolnění předmětných kmitočtových pásem v souladu s uvedenými rozhodnutími CEPT/ECC, její prodloužení na další období již nepředpokládá.

Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, oznamuje, že dne 15.11. 2001 plenární zasedání Výboru pro elektronickou komunikaci (ECC) Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), jejímž členem je i česká telekomuni-kační správa, schválilo po předchozím projednání se všemi členy rozhodnutí :

týkající se uvolnění kmitočtových pásem :

a tím vytvoření podmínek pro rozšíření služeb GSM v rámci tzv. pásma E-GSM.

Z uvedených rozhodnutí vyplývá pro regulační orgány členských států CEPT povin-nost přijmout regulační opatření :

Následkem výše uvedených skutečností bude do 30.6.2002 :

Provozování uvedených bezšňůrových telefonů je v současné době v České republice povoleno do 31.12. 2005 generální licencí č. GL-18/R/2000 (zveřejněna v Telekomunikačním věstníku, částka 9/2000) s tím, že Úřad rozhodne o případném prodloužení platnosti této generální licence pro aplikace CT1 a CT2. Úřad však, vzhledem k reálné potřebě uvolnění předmětných kmitočtových pásem v souladu s uvedenými rozhodnutími CEPT/ECC, její prodloužení na další období již nepředpokládá.

ČTÚ 5326/2002-613
odbor správy kmitočtového spektra

ČTÚ

Článek ze dne 5. února 2002 - úterý