logo itpoint.cz

Paegas zvítězil v tendru na provozovatele sítě mobilních telefonů pro všechny justiční pracovníky

Prvotním cílem Ministerstva spravedlnosti bylo sjednotit poskytovatele služeb mobilní komunikace v rámci všech organizačních složek justiční části resortu, a tím dosáhnout výhodnějších podmínek u všech služeb souvisejících s provozem mobilních telefonů.

V roce 2001 bylo vedením Ministerstva spravedlnosti rozhodnuto, že za účelem efektivního zajištění komunikace prostřednictvím služebních mobilních telefonů s postupným přímým propojením pobočkových ústředen všech jednotlivých organizačních složek resortu, proběhne řádné výběrové řízení na provozovatele sítě mobilních telefonů pro všechny justiční pracovníky.

Prvotním cílem Ministerstva spravedlnosti bylo sjednotit poskytovatele služeb mobilní komunikace v rámci všech organizačních složek justiční části resortu, a tím dosáhnout výhodnějších podmínek u všech služeb souvisejících s provozem mobilních telefonů. Dalším požadavkem ministerstva do budoucnosti byla i možnost sjednotit číselnou řadu mobilních telefonů s uvažovaným budoucím propojením pevných ústředen v rámci všech složek do jednotného systému.

Kromě běžně poskytovaných hlasových služeb Ministerstvo spravedlnosti stanovilo ve výběrovém řízení další kritéria – například zajištění datových přenosů, propojení systému a jednotlivých mobilních telefonů s výpočetní technikou, výhodná obměna a modernizace telefonů a příslušenství, garance servisu a dostupnost servisních středisek, správa sítě prostřednictvím internetu – a další.

V listopadu 2001 výběrová komise na základě předložených nabídek určila jako jednoznačného vítěze (pět hlasů pro, proti nula) společnost RadioMobil, a.s., provozující síť Paegas, se kterou byla dne 6. 3. 2002 podepsána rámcová smlouva.

 www.paegas.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. března 2002 - pondělí