logo itpoint.cz

Partneři v projektu Majáky předávali zařízení Easy Surf pro připojení k internetu

V těchto dnech předaly 24 zařízení pro připojení k Internetu přes televizi od společnosti Easy Surf ČESKÝ TELECOM a.s (INTERNET OnLine) a Nadace Charty 77, partneři v nekomerčním projektu Majáky, jehož hlavním cílem je zpříjemnit prostřednictvím Internetu dlouhodobě nemocným dětem jejich pobyt v nemocnicích v celé České republice.

V těchto dnech předaly 24 zařízení pro připojení k Internetu přes televizi od společnosti Easy Surf ČESKÝ TELECOM a.s (INTERNET OnLine) a Nadace Charty 77, partneři v nekomerčním projektu Majáky ( www.majaky.cz ). Dary putovaly do devíti speciálních škol a zdravotnických zařízení v Opařanech, Brně, Stochově, Žďáru nad Sázavou, Kladna, Českých Budějovic, Šumperku, Prostějova a do Prahy.

"Jsme rádi, že jsme mohli opět rozšířit počet dětí, které svůj volný čas stráví v kontaktu se svými internetovými kamarády, a to například i prostřednictvím dětského komunikačního webu www.majaky.cz.," uvedla Dana Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace ČESKÉHO TELECOMU.

Nejvíce Easy Surfů (5 kusů) získaly speciální školy a speciální školská zařízení pro tělesně postižené Kociánka v Brně.

Další čtyři zařízení získala pro děti Psychiatrická dětská léčebna Opařany. Opařanská léčebna je dlouholetou součástí projektu Majáky, její odborní zaměstnanci pomáhají dětem - námořníkům, kteří doplují na www.majaky.cz až na vlnku Trápení se všemi problémy, se kterými se svěří.

Po třech kusech dostaly speciální škola pro mentálně postižené ve Žďáře nad Sázavou, která má kromě tříd pomocné školy, zvláštní školy a praktické školy také speciální mateřskou školu a jednu třídu pro děti s autismem. Nově zde byla zřízena jedna třída pro děti s více vadami. Další tři zařízení získal Jedličkův ústav a školy v Praze, které jsou určeny pro postižené děti. Soukromé speciální školy a školská zařízení pro děti a žáky s tělesným postižením a více vadami při Dětském centru ARPIDA,o.p.s. v Českých Budějovicích také získaly 3 Easy Surfy. Součástí tohoto zařízení je základní škola., zvláštní škola, pomocná škola, mateřská škola a přípravný stupeň pomocné školy.

Speciální základní škola Schola - Viva p.p.s. v Šumperku a speciální škola o.p.s. v Prostějově získaly každá 2 kusy zařízení Easy Surf. Školu v Šumperku navštěvují děti se specifickými vadami učení, s vadami řeči i děti tělesně postižené. Prostějovská škola je určena pro 61 handicapovaných dětí v deseti třídách, kterým kromě jiného škola poskytuje tělesnou výchovu a rehabilitaci.

Zbývající dva Easy Surfy byly rozděleny mezi soukromé speciální školy Slunce ve Žďáře nad Sázavou a speciální školy pro žáky s více vadami Korálek v Kladně. Škola v Kladně poskytuje vedle vzdělání žáků s DMO, LMD, epilepsií, autismem, s mentální a psychosomatickou retardací, s tělesným postižením, vadami zraku, sluchu a řeči také komplexní rehabilitační, lékařskou, psychologickou a logopedickou péči. Děti se zde věnují i rozsáhlé zájmové činnosti.

Projekt Majáky je společným počinem Nadace Charty 77 a ČESKÉHO TELECOMU. Hlavním cílem projektu je zpříjemnit prostřednictvím Internetu dlouhodobě nemocným dětem jejich pobyt v nemocnicích v celé České republice. Projekt probíhal zpočátku ve dvou fázích. INTERNET OnLine nejprve nakoupil pro specializovaná oddělení nemocnic 83 počítačů a připojil je do Internetu. Ve druhé fázi začal připravovat na "síti" obsah, který by mohly děti v průběhu pobytu v nemocnicích navštěvovat. Postupně se však ukázalo, že Majáky, které mají každý den bohatší náplň, se stávají serverem všech dětí, které si chtějí hrát, povídat , které chtějí něco tvořit, hledat na Internetu nové kamarády a také se vzdělávat.

 www.telecom.cz
www.majaky.cz

Článek ze dne 25. července 2002 - čtvrtek