logo itpoint.cz

Pobočky České pošty propojí Český Telecom

Navržené řešení zajistí datové propojení jednotlivých regionálních poboček a vybudování dvou centrálních lokalit. Součástí kontraktu je rovněž připojení poboček k síti internet, zajištění zálohování vybraných okruhů a poskytování služeb garance kvality (SLA).

Český Telecom zvítězil ve výběrovém řízení na dodavatele datových služeb České pošty, s.p. Smlouvu podepsali generální ředitelé obou firem s platností na pět let. Do konce letošního roku se tak Český Telecom zavázal propojit okolo 1 700 poboček České pošty.

Navržené řešení, které je založeno na technologii pronajatých okruhů, zajistí propojení jednotlivých regionálních poboček a vybudování dvou centrálních lokalit. Součástí kontraktu je rovněž připojení poboček k síti internet, zajištění zálohování vybraných okruhů a poskytování služeb garance kvality (SLA).

"Jsem velmi potěšen, že jsme zvítězili ve vypsaném výběrovém řízení a získali zpět tak velkého zákazníka, jakým Česká pošta bezesporu je. Navržený projekt využívá nejvyspělejší řešení dostupná na našem trhu, která firmě zajistí zdokonalení stávajících služeb a zavedení mnoha nových a pro zákazníky jistě zajímavých řešení," uvedl generální ředitel Přemysl Klíma.

"V prosinci minulého roku jsme dokončili automatizaci pošt. Byla tak splněna první podmínka pro poskytování elektronických služeb na poštách. Druhou podmínkou je on-line připojení pošt do privátní datové sítě České pošty. Cílem našeho společného projektu je splnit i tuto podmínku," doplnil Ing. Jan Přibyl, generální ředitel České pošty, s. p.

Český Telecom nabízí prostřednictvím pronájmu telekomunikačních okruhů řadu služeb. Nejčastěji jsou zákazníky využívány k přímému propojení dvou lokalit nebo k vytvoření tzv. privátních sítí. Společnost provozuje pronájmy jak digitálních okruhů (STANDARD a PREMIUM), tak i okruhy zajišťujících přenos hlasu nebo dat (VOICEBAND), dálnopisu (TELEGRAPH) a rozhlasové modulace (RADIO).

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 26. února 2002 - úterý