logo itpoint.cz

Podatelna.info - komplexní řešení elektronické podatelny pro úřady veřejné správy

Občanům vlastnícím emailovou adresu přinese povinné zavedení elektronických podatelen ve veřejné správě jednak zlevnění a zrychlení komunikace s úřadem (odstranění tisku dokumentů, nutnost cesty na úřad, nebo na poštu), možnost sledování stavu podání přes WWW prohlížeč a po odbourání technologických bariér, spojených s užíváním zaručeného elektronického podpisu, i jeho plnohodnotné využití.

Globe Internet, přední český poskytovatel internetových řešení, přináší do oblasti veřejné správy efektivní a ekonomické řešení elektronické podatelny s názvem PODATELNA.INFO.

Elektronická podatelna je virtuální formou klasické podatelny fungující na každém úřadu pro příjem listin a dokumentů. Pro občana i pro úřad se díky elektronické podatelně značně zrychluje, zefektivňuje a zjednodušuje podání i vyřízení dokumentů, které jsou přijímány prostřednictvím e-mailu, datového nosiče (disketa, CD-ROM), nebo internetových stránek úřadu.

 pusťte si film "Jak funguje podatelna.info" Globe Internet představuje řešení elektronické podatelny - PODATELNA.INFO, které plně respektuje individuální nároky různých stupňů veřejné správy. Funkce systému byly navrhovány a vytvářeny v souladu se Zákonem a příslušnými vyhláškami ZoEP (Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu), Zákonem o archivnictví (97/1974 Sb.) a se Standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen vydaným ve Věstníku Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS).

Občanům vlastnícím emailovou adresu přinese povinné zavedení elektronických podatelen ve veřejné správě jednak zlevnění a zrychlení komunikace s úřadem (odstranění tisku dokumentů, nutnost cesty na úřad, nebo na poštu), možnost sledování stavu podání přes WWW prohlížeč a po odbourání technologických bariér, spojených s užíváním zaručeného elektronického podpisu, i jeho plnohodnotné využití.

Řešení PODATELNA.INFO je nabízeno formou licence pro lokální instalaci systému v rámci intranetu příslušného úřadu (samostatný server s OS Linux), nebo je podatelnu úřadu možné provozovat vzdáleně - formou pronájmu aplikace na zabezpečeném páteřním serveru. V obou případech je elektronická podatelna PODATELNA.INFO plně nezávislá na aktuálně používaném software nebo hardware v rámci úřadu.

 www.podatelna.info

Článek ze dne 21. května 2002 - úterý