logo itpoint.cz

Požadavky uživatelů v oblasti připojení k internetu telefonní linkou

O budoucnosti komutovaného přístupu k internetu v České republice se v těchto týdnech diskutuje v rámci Fóra pro vytáčený přístup k síti internet, které vzniklo pod vedením Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Kromě Českého Telecomu, alternativních operátorů a dalších poskytovatelů připojení se jej účastní jako zástupci uživatelské veřejnosti čtyři občanská sdružení, mezi nimi také BMI sdružení ...

O budoucnosti komutovaného přístupu k internetu v České republice se v těchto týdnech diskutuje v rámci Fóra pro vytáčený přístup k síti internet, které vzniklo pod vedením Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na půdě Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Kromě Českého Telecomu, alternativních operátorů a dalších poskytovatelů připojení se jej účastní jako zástupci uživatelské veřejnosti čtyři občanská sdružení, mezi nimi také BMI sdružení. Na pracovním jednání 14. listopadu se shodla na koordinovaném postupu a formulaci základních požadavků na připojení k internetu a vydala společné prohlášení.

Zástupci uživatelů internetu zastoupení občanskými sdruženími BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky vítají současnou diskuzi ve Fóru pro vytáčený přístup k síti internet o nových modelech tohoto připojení.

Na svém pracovním jednání 14. listopadu 2002 se všechna výše uvedená sdružení shodla na koordinovaném postupu a formulaci základních požadavků na připojení k internetu, které budou dále rozpracovány do konkrétní podoby.

Sdružení usilují v návaznosti na aktuální vývoj v oblasti připojení k internetu, programový dokument eEurope+, směrnici o univerzální službě 2002/22/ES a základní spotřebitelská práva volby a na informace o zpřístupnění nabídky připojení k internetu v podobě různých modelů, které zohledňují potřeby různých uživatelů :

 1. Přístup k internetu s minutovou tarifikací.
 2. Paušální připojení v období mimo špičku v pracovní dny a celý den mimo pracovní dny doplněný o připojení s minutovou tarifikací mimo tuto dobu.
 3. Paušální připojení na celý den (24 h.).
 4. Vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím technologií xDSL (24 h.).
 5. Zvýhodněné modely pro zdravotně postižené občany.

Všechny modely by měly zohledňovat následující kritéria :

 1. způsob tarifikace by měl být pro spotřebitele transparentní (např. u modelů s minutovou tarifikací je žádoucí pouze existence dvou cen – ceny ve špičce a mimo špičku)
 2. fakturace u modelů 1. a 2. by měla být v plném rozsahu realizována prostřednictvím vyúčtování od telefonního operátora s informací, která část je hrazena kterému subjektu, aby i zde si uživatel mohl vybírat
 3. modely by měly umožňovat efektivní prosazení konkurence pro nastolení širokého spektra různých nabídek na trhu pro uspokojení možnosti volby uživatelů; tomu by měly napomoci i regulační zásahy Českého telekomunikačního úřadu
 4. model 2. by měl zahrnovat místní volání zdarma v období mimo špičku a mimo pracovní dny; model 3. by je měl zahrnovat v průběhu celého dne
 5. konkrétní nabídky uživatelům by měly obsahovat základní specifikace a garance kvality od ISP
 6. ceny by měly na úrovni mírně nižší než je běžné v rozvinutých zemích tak, aby se zohlednily nižší náklady operátorů a ISP na pracovní sílu v ČR; ceny pro uživatele za připojení k internetu by měly být stejné bez ohledu na technické řešení, které si zvolí jednotlivé subjekty zajišťující připojení, aby uživatelé v regionech s nižším internetovým provozem nebyli znevýhodněni oproti uživatelům z regionů s vyšším internetovým provozem.

sdružení BMI

Článek ze dne 18. listopadu 2002 - pondělí