logo itpoint.cz

Přečíslování 2002-pár dobrých rad pro uživatele a správce pobočkových telefonních ústředen

Připravované přečíslování je náročnou akcí pro všechny zúčastněné, či lépe postižené. Dále uvedené body by Vám měly dokázat poradit při konkretizaci Vašich potřeb, a to zejména pro definice omezení odchozích hovorů v ústředně, sledování a vyhodnocování ceny hovorů na připojeném PC - tarifikační programy, GSM brány, soukromé mincovní telefonní automaty a seznamy zkrácených voleb.

Funkčnost ústředny není přečíslováním nijak dotčena. Určitou vyjímkou jsou jen ústředny s připojením ISDN. Od neděle 22. září prostě jen musíte vytáčet všechna vnitrostátní čísla v nové podobě. Zásadní vliv má ale přečíslování na následující produkty či funkce :

  1. Definice omezení odchozích hovorů v ústředně
  2. Sledování a vyhodnocování ceny hovorů na připojeném PC - tarifikační programy
  3. GSM brány
  4. Soukromé mincovní telefonní automaty
  5. Seznamy zkrácených voleb

V dosavadním, původním, starém systému jakékoliv číslo v pevné síti, které nezačínalo 0 (nulou), bylo tarifováno jako místní hovor. Jistou nepodstatnou vyjímkou byly některé informační služby.

Nejdůležitější změnou po 22. září bude změna dnešních UTO na nové telefonní obvody, které budou shodné s podobou krajů a nebudou na rozdíl ode dneška začínat předčíslím 0. Předčíslí účastnického čísla v příslušném kraji pak bude začínat :

kraj Praha - 2
kraj Karlovarský - 35
kraj Plzeňský - 37
kraj Ústecký - 41, 47
kraj Liberecký - 48
kraj Středočeský - 31, 32
kraj Královehradecký - 49
kraj Pardubický - 46
kraj Jihočeský - 38
kraj Moravskoslezský - 55, 59
kraj Olomoucký - 58
kraj Vysočina - 56
kraj Zlínský - 57
kraj Jihomoravský - 51, 53, 54

Volání z kraje do kraje bude tarifováno jako dnešní meziměstské a volání v rámci kraje bude tarifováno jako dnešní místní ! Týká se to i mezikrajské relace Praha - Středočeský kraj. Na rozdíl od dnešního - původního stavu tak dražší volání nebude již rozlišeno nulou na začátku, ale jen počáteční 1-2 číslicemi, pro každý kraj jinými. Účastnické číslo bude 9-místné a stejné v celé zemi.

Podle počátečního čísla pak platí zhruba následující pravidla :

Staré číslo

Nové číslo

Význam - cena

1XX, 1XXX Stejné - žádná změna Informace, tísňová volání - zdarma nebo za obdobu místního tarifu
2xxxxxxx-9xxxxxxx, 01xxxxxxxx-06xxxxxxxx 2zzzzzxxx-5zzzzzxxx Pevná síť - jde buď o místní nebo meziměstský tarif. Zde jsou největší změny
060xyyyyyy-07xxyyyyyy 60xyyyyyy-7xxyyyyyy Mobilní sítě(a paging), jedinou změnou je vypuštění počáteční nuly
0800yyyyyy-09xxyyyyyy 800yyyyyy-9xxyyyyyy Čísla se zvláštním tarifem (Zelená linka, internet, soutěže aj.), jedinou změnou je vypuštění počáteční nuly
00xxxxxxxxx Stejné - žádná změna Mezinárodní hovory - jediná volba, která bude začínat nulou

ad 1. Definice omezení odchozích hovorů v ústředně

Je třeba zdůraznit, že není možné ústřednu nastavit dopředu tak, aby byla na změnu zcela připravena, při zachování současných vlastností. Pokud jste tedy např. menší firma nevyužívající příliš omezení dražších hovorů pro některé své pobočky, ani nepoužíváte tarifikační program, GSM bránu nebo soukromý mincovní telefon, návštěva servisního technika není nutná. Případné seznamy zkrácených voleb si upravíte sami, stejným způsobem, jakým jste do nich čísla zadávali původně.

Pokud je pro vás omezení odchozích hovorů důležité, je nutné zvolit určitý kompromis. Pokud si necháte nastavit nová omezení v předstihu, nebudou moci ti, kteří budou mít povoleny jen místní hovory, volat před 21. zářím většinu místních čísel. Pokud bude změna provedena až po 22. září, pro systém se stanou všechny vnitrostátní hovory, včetně mobilních sítí a audiotexových linek (horoskopy, soutěže apod.) zdánlivě hovory z kategorie místních ! Případné zneužití tohoto "otevření" ale dodatečně snadno zjistíte s pomocí tarifikačního programu.

ad 2. Sledování a vyhodnocování ceny hovorů na připojeném PC - tarifikační programy

Např. pro uživatele programu WINTEL Ateco je důležité, jakou mají nainstalovanou verzi. Nyní se prodává verze 3.2, která již zahrnuje všechny potřebné údaje pro správnou změnu účtování. Její cena je v 32-bitové verzi 6500/10000Kč pro ústřednu do 60/180 poboček. 16-bitová verze má cenu 5400/8300Kč. Pokud máte koupenou některou starší verzi, máte možnost výhodného upgrade za 50% z uvedených cen.

Máte-li verzi předposlední, upgrade stojí 30%. Pokud jste již v minulosti při častých změnách tarifů upgrade odkládali, je nyní asi vhodná doba. Nová verze umí zpracovat i spojení pomocí alternativních operátorů.

ad 3. GSM brány

I GSM bran se změny výrazně dotknou. Obvykle jsou nastaveny tak, aby umožnily odchozí hovory jen na čísla v mobilních sítích, což jsou dnes čísla 060xyyyyyy a 07xyyyyyyy. Po přečíslování dojde k vypuštění první nuly, brána ale bez přeprogramování nová čísla odmítne vyslat. Budou totiž odpovídat místnímu volání do pevné sítě podle původního systému.

Řešením je buď ještě před přečíslováním povolit také volbu čísel začínajících 6 a 7, s minimálním rizikem zneužití pro volání na pevnou síť před přečíslováním. To, že budou povolena i původní čísla s nulou na začátku by nemělo vadit. V novém číslovacím plánu tato čísla nejsou obsazena. Pokud je brána nastavena pro volání jen do mobilních sítí vybraných operátorů, nemusí být možné zadat současně povolení pro směry dle systému původního i nového pro omezený paměťový prostor, který brány mají pro tuto potřebu vyčleněný.

Druhou možností je vyčkat se změnou až po přečíslování. V mezidobí do návštěvy technika pak nezbude než volat do mobilních sítí přes pevnou síť. Z hlediska ústředny totiž půjde do jejího přeprogramování vlastně o místní hovor.

ad 4. Soukromé mincovní telefonní automaty

Zde jde z Vašeho hlediska o velmi citlivou záležitost. Pokud by nedošlo k urychlenému přeprogramování automatu, byly by napříště všechny vnitrostátní hovory, včetně mobilních sítí i nejdražších erotických linek, vyhodnoceny a zpoplatněny jako místní. Vlastní "přeprogramování mincáku" bude spočívat ve výměně vnitřních paměťových čipů. Pro typ Vector VT-100 je cena nové sady obvodů cca 750 Kč, pro typ VT-200 900 Kč / bez DPH.

ad 5. Seznamy zkrácených voleb

Prakticky všechna čísla uložená v pamětech zkrácených voleb budete muset upravit. U pevných sítí nejde používat číslo v mezinárodním tvaru, tak jako v mobilním telefonu a proto nejde použít způsob doporučovaný pro mobily - tedy mít číslo uloženo ve tvaru +420xxyyyyyyy. Jak je výše uvedeno v tabulce, pro mobilní sítě a čísla se zvláštním tarifem (Zelená linka, internet, soutěže aj.) je jedinou změnou vypuštění počáteční nuly.

U pevné sítě není situace tak jednoduchá. U čísel v Praze a Brně dojde pouze k předsazení číslice 2 respektive 5 před dosavadní místní číslo. Jinak řečeno, i zde se jen vypustí nula z jejich meziměstského tvaru. V ostatních oblastech je změna čísla komplikovanější. Existují místa, kde má změna přesně stejný charakter jako v Praze a Brně, ale i místa, kde zůstane původní jen poslední trojčíslí.

Článek ze dne 19. září 2002 - čtvrtek