logo itpoint.cz

Přečíslování v síti Eurotel proběhlo úspěšně

Eurotel úspěšně dokončil v neděli v 03:42 hodin proces přečíslování mobilních telefonů ve své síti. Po celou dobu navíc zajišťoval Eurotel funkčnost tísňových linek, o jejichž přesměrování do své sítě byl požádán. Zákazníkům Eurotelu byla předvolba zkrácena o počáteční "0" mezi 23:45 a 23:57, telefonní čísla v mezinárodním formátu nezaznamenaly žádnou změnu.

Společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., úspěšně dokončila v neděli v 03:42 hodin proces přečíslování mobilních telefonů ve své síti. Po celou dobu navíc zajišťoval Eurotel funkčnost tísňových linek, o jejichž přesměrování do své sítě byl požádán. Zákazníkům Eurotelu byla předvolba zkrácena o počáteční "0" mezi 23:45 a 23:57, telefonní čísla v mezinárodním formátu nezaznamenaly žádnou změnu.

V době mezi 22:30 a 05.15 eviduje Eurotel na tísňových linkách přesměrovaných do své sítě 2 063 hovorů, zatímco během minulých víkendů v průměru zaznamenal okolo 600 hovorů na tísňové linky. Nejvíce hovorů v této době zaznamenala tísňová linka 112 a to 615. První hovory tísňových linek převzal Eurotel v 22:33, poslední hovor před předáním linek zpět do sítě Českého Telecomu se uskutečnil v 05:03. Díky mobilní síti Eurotel byla při přečíslovaní zajištěna dostupnost tísňového volání na záchranná střediska, na linku 158 Policie ČR, linku 150 na Hasičský záchranný sbor, linku 155 na Zdravotnickou záchrannou službu a linku 112 na jednotné evropské tísňové volání.

Koncept řešení přesměrování tísňových linek do sítě Eurotel byl vyvinut ve spolupráci se zástupci Ministerstva vnitra, s vedením Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, zástupci Ministerstva zdravotnictví a Českého telekomunikačního úřadu. Na celém procesu přesměrování tísňových linek se podílelo více než 252 různých subjektů, které bylo nutné ze strany Eurotelu koordinovat.

Řešení bylo založeno na vytvoření speciálních skupin mobilních telefonů, pro každý okres a pro každou tísňovou linku zvlášť. Účastník z jakéhokoliv mobilního telefonu volil číslo tísňové linky ve standardním tvaru, na které byl zvyklý. Ústředna vyhodnotila jeho polohu a na základě polohy a čísla tísňové linky došlo k přesměrování hovoru na skupinu mobilních telefonů Eurotel, které měli záchranáři k dispozici. Byl-li některý z telefonů ve skupině obsazen, hovor byl přesměrován na následující volný ve stejné skupině nebo na další středisko ve spádové oblasti, takže zákazníci se vždy dovolali.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 23. září 2002 - pondělí