logo itpoint.cz

Předběžné finanční výsledky Českého Telecomu za rok 2001

Český Telecom oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2001 zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Auditované finanční výsledky za rok 2001 oznámí Český Telecom dne 27. března 2002.

Český Telecom oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok 2001 zpracované podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Auditované finanční výsledky za rok 2001 oznámí Český Telecom dne 27. března 2002.

"Předběžné výsledky dokazují, že Český Telecom úspěšně obhájil svojí pozici na nově liberalizovaném telekomunikačním trhu v České republice. Naše výsledky jsou velmi dobré v porovnání s výsledky, které dosáhli mnozí západoevropští dominantní telekomunikační operátoři v prvním roce svého působení na liberalizovaném trhu, a potvrzují, že ČESKÝ TELECOM, a.s., má potenciál reagovat na změny podmínek na trhu," poznamenal Přemysl Klíma, generální ředitel.

"Výsledky za rok 2001 podpořily naší strategii kompenzovat očekávaný pokles výnosů z tradičních hlasových služeb poskytovaných prostřednictvím tradiční pevné sítě (PSTN) výnosy z datových služeb a ze služeb s přidanou hodnotou a posílit kontrolu nákladů. Zlepšení marže EBITDA potvrzuje orientaci Českého Telecomu na provozní efektivnost. To umožnilo udržet naší vynikající finanční stabilitu," poznamenal Juraj Šedivý, výkonný viceprezident pro korporátní služby.

Na celkovou výši výnosů měla vliv dynamika vývoje telekomunikačního trhu v Čeké republice. Zatímco penetrace obyvatelstva v oblasti pevných linek (tj. počet pevných linek připadajících na jednoho obyvatele) zůstala na již několik let stabilní úrovni okolo 37%, penetrace uživatelů mobilních služeb pokračovala v růstu a dosáhla téměř 70-ti %. Obecně platí, že v oblasti telekomunikačních služeb dochází stále výrazněji k posunu zájmu od klasických hlasových služeb ke službám datovým a ke službám s přidanou hodnotou, a to jak u služeb poskytovaných prostřednictvím pevných linek, tak u služeb poskytovaných mobilními operátory. Tento trend (částečně) kompenzuje pokračující pokles výnosů z tradičního hovorného z pevných linek a pokles výnosů z propojení. Na výnosy z propojení má vliv trend vývoje cen za propojení se zahraničními operátory a snížení cen za propojení regulátorem a snížení provozu ze sítí mobilních operátorů do sítě Českého Telecomu.

Nejvýrazněji kompenzují pokles výnosů z hovorného velmi rychle se rozvíjející služby euroISDN. Počet ISDN B-kanálů meziročně vzrostl o 114% na 261 tisíc. Výrazný nárůst zaznamenaly také internetové služby, počet jejich uživatelů se meziročně zvýšil o 159% na 481 tisíc. INTERNET OnLine (IOL) se těší stálému zájmu zákazníků o placené služby ISP. Tyto služby vysoké kvality poskytuje IOL již 55 tisícům zákazníků. Vzrostly také výnosy z pronajatých okruhů, zejména v segmentu velkoprodeje. Konsolidace výnosů společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. (Eurotel), vlastněné z 51% Českým Telecomem, tradičně významně přispěla k celkové dosažené úrovni výnosů. Rok 2001 byl pro Eurotel dalším velice úspěšným rokem. Počet uživatelů jeho služeb se zvýšil o 49% na 3,24 milionu.

Pokles provozních nákladů o 6% odráží další zlepšení provozní efektivnosti dosažené díky implementaci provozních podpůrných systémů (OSS). V průběhu roku 2001 došlo k dalšímu snížení počtu zaměstnanců o 12% na 15 194, a ukazatel efektivnosti, vyjádřený jako počet telefonních stanic připadajících na jednoho zaměstnance, dosáhl hodnoty 253. Zatímco náklady na nákup materiálu podléhaly kontrole, platby za propojení do sítí jiných operátorů výrazně poklesly z důvodu poklesu cen za propojení. Liberalizace trhu umožnila směrovat provoz různými způsoby přes alternativní domácí i zahraniční operátory, zatímco platby za hovory směrované do mobilních sítí byly snížené na úroveň, která je zákaznicky vstřícná a omezuje diskriminační ceny mezi sítěmi.

Díky úsporám nákladů v druhém pololetí roku 2001 se zlepšila marže EBITDA na 49% oproti loňským 47%, a to navzdory tlakům na výnosy. To bylo možné také díky zlepšení marže EBITDA Eurotelu.

Odpisy vzrostly meziročně o 17% na 17,0 mld. Kč. Stejně jako v předchozích obdobích byly odpisy podmíněné dřívějšími výraznými investicemi do rozvoje původní zastaralé telekomunikační sítě a investicemi směrovanými v poslední době do aktiv s kratší dobou životnosti, jako je například software.

EBT a čistý zisk, ktreré byly pozitivně ovlivněné relativně silnou korunou, dosáhly úrovně 8,8 mld. Kč resp. 6,1 mld. Kč.

Celkové konsolidované investiční výdaje dosáhly v roce 2001 hodnoty 18,9 mld. Kč.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 28. února 2002 - čtvrtek