logo itpoint.cz

Představenstvo Českých Radiokomunikací neuvažuje o prodeji podílu v RadioMobilu

Představenstvo Českých radiokomunikací nyní neuvažuje o prodeji podílu 39,2 % v mobilním operátoru RadioMobil. Založení dceřiné firmy České radiokomunikace Limited na Kajmanských ostrovech, která má opci na podíl v RadioMobilu, má sloužit sloužit pouze k optimalizaci daňové zátěže ČRa.

Představenstvo Českých radiokomunikací nyní neuvažuje o prodeji podílu 39,2 % v mobilním operátoru RadioMobil. Založení dceřiné firmy České radiokomunikace Limited na Kajmanských ostrovech, která má opci na podíl v RadioMobilu, má sloužit sloužit pouze k optimalizaci daňové zátěže ČRa.

Představenstvo nemá vůči této firmě žádné jiné plány, uvedl na dnešní valné hromadě předseda představenstva Torben Holm. Na základě dvou znaleckých posudků má podíl firmy v RadioMobilu hodnotu 5,1 miliardy korun. Hodnota samotné opce, jejíž platnost vyprší v roce 2008, je podle znalců 2,2 miliardy Kč. Podle generálního ředitele ČRa zatím radiokomunikace od své dcery žádné prostředky neobdržely.

Během května by mělo vedení firmy dokončit revizi podnikatelských aktivit ČRa. Analýza má být východiskem pro rozhodování pro případné majetkové změny. Již nyní ale podnik vytváří dvě samostatné divize, z nichž jedna se bude zabývat telekomunikační činností a druhá rozhlasovým a televizním vysíláním.

Radiokomunikace zároveň oslovily omezený okruh firem, aby otestovaly zájem o některé aktivity společnosti. Valná hromada začala po 15:00 hodině a kolem 17:45 akcionáři projednávali čtvrtý bod z více než 20 bodů.

Hromadu svolal minoritní akcionář Netla Management, který navrhl snížení základního kapitálu a požaduje od představenstva vysvětlení konkrétních kroků a záměrů firmy. Burza dnes pozastavila obchodování s akciemi ČRa kvůli ochraně proti možným spekulacím.

ČTK

Praha 8. dubna 2002 - Dozorčí rada společnosti České Radiokomunikace na svém zasedání dne 5.dubna 2002 vzala na vědomí rezignaci pana Petra Kadase na funkci člena dozorčí rady společnosti.

Představenstvo společnosti České Radiokomunikace na svém zasedání dne 7.dubna 2002 vzalo na vědomí rezignaci pana Josepha Carvina na funkci člena představenstva společnosti.

Dozorčí rada společnosti České Radiokomunikace na svém prvním zasedání, dne 26.března 2002, zvolila svého nového předsedu a místopředsedu.

Předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Tomáš Tomiczek a místopředsedou dozorčí rady se stal pan Jaroslav Prokopec.

 www.cra.cz

Článek ze dne 9. dubna 2002 - úterý