logo itpoint.cz

Přijdou uživatelé telefonních karet o jednotky ? Výzva Českému Telecomu

Výsledky ankety provedené Sdružením obrany spotřebitelů České republiky (SOS) ukazují, že pouze 37 % uživatelů telefonních karet ví, že jednotky na starých kartách Českého Telecomu, které neprovolají do 31. 12. 2002, propadají. SOS proto vyzývá otevřeným dopisem Český Telecom k přehodnocení postupu vůči majitelům těchto karet.

Výsledky ankety provedené Sdružením obrany spotřebitelů České republiky (SOS) ukazují, že pouze 37 % uživatelů telefonních karet ví, že jednotky na starých kartách Českého Telecomu, které neprovolají do 31. 12. 2002, propadají. SOS proto vyzývá otevřeným dopisem Český Telecom k přehodnocení postupu vůči majitelům těchto karet.

Fakt, že se na SOS stále ještě obrací spotřebitelé, kteří přišli zrušením platnosti karet se sto padesáti jednotkami o neprovolaný kredit, se stal podnětem k provedení ankety mezi spotřebiteli. Tazatelé SOS se jich ptali, jak jsou informováni o chystaném nahrazení telefonních karet Českého Telecomu, které jsou užívány již řadu let, novými telefonními kartami Trick.

Blesková anketa byla provedena dne 12. září 2002 mezi 10. a 14. hodinou v okolí pražské stanice metra Národní třída. Celkem 198 náhodně oslovených občanů zodpovědělo všechny čtyři otázky :

  1. Využíváte telefonní kartu pro telefonní automaty ?
  2. Víte, že dochází ke změnám v užívání telefonních karet pro telefonní automaty ?
  3. Víte, že originálně zabalené staré telefonní karty lze vyměnit za nové do 31. 1. 2003 ?
  4. Víte, že kredit u již rozbalených starých karet neprovolaný do 31. 12. 2002 propadá ?

Mezi oslovenými respondenty bylo 57 uživatelů telefonních karet. Z nich pouhých 42 % vědělo o nějakých změnách, které ovlivní využívání karet. Skutečným ohrožením pro majitele telefonních karet je jejich nízké povědomí o rychle se blížících termínech, do kdy je možné jednotky vyčerpat, což vědělo 37 % vlastníků, resp. kartu vyměnit, což vědělo pouhých 18 % vlastníků telefonních karet. Mezi „nevlastníky“ telefonních karet je procento informovaných ještě významně nižší. Úplné výsledky ankety jsou uvedeny v tabulce.

Tab.: Výsledky ankety mezi občany (uveden je počet kladných odpovědí)

  Celkové výsledky Vlastníci tel. karet Nevlastníci tel. karet
Otázka A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.
Celkem 57 86 35 50 57 24 10 21 141 62 25 29
% z celku 29% 43% 18% 25% 29% 12% 5% 11% 71% 31% 13% 15%
% z vlastníků           42% 18% 37%        
% z nevlastníků                   44% 18% 21%

"Systém navržený Českým Telecomem pro přechod na nové karty je z hlediska uživatelů původních karet velmi nevstřícný. Nejvíce jsou na něm biti občasní uživatelé, kteří kartu nevyužívají pravidelně. Pro většinu z nich to znamená, že o mnoho jednotek přijdou. Jako problematická se navíc jeví v této souvislosti i skutečnost, že spotřebitelé nebyli v okamžiku koupě karty upozorněni na její omezenou časovou platnost," uvedl autor ankety Karel Pavlík, který je místopředsedou Republikového výboru SOS.

SOS nedisponuje přesnými údaji o počtu karet mezi českými spotřebiteli. "Pokud by však na staré telefonní kartě propadlo pouze miliónu občanů ČR po deseti jednotkách, počítá se jejich celková ztráta v desítkách milionů Kč. Skutečná čísla však budou mnohem vyšší," zdůvodnil vznik této akce Pavlík.

"Sdružení obrany spotřebitelů České republiky považuje za svou povinnost odhalovat zejména takové případy, kdy jednotlivý spotřebitel nepociťuje svou újmu tak výrazně, aby ho motivovala k obraně svých práv, ale souhrnná ztráta všech spotřebitelů je významná," vysvětlil aktivity spotřebitelské organizace František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS.

SOS vyzvalo Český Telecom otevřeným dopisem k :

"Věříme, že Český Telecom, a. s., vyjde spotřebitelům v duchu našich požadavků vstříc. Napomůže mu to v budování jeho dobrého jména lépe než drahé reklamní kampaně," dodal Pavlík.


OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÉMU TELECOMU

Vážený pan
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
generální ředitel
ČESKÝ TELECOM, a. s.
Olšanská 55/5
130 34 Praha 3

V Praze dne 17. září 2002
Č. j.: R-336/KP-751

Věc: Výzva k vstřícnějšímu postupu vůči majitelům starých telefonních karet - otevřený dopis

Vážený pane generální řediteli,

vzhledem k blížícímu se termínu ukončení platnosti starých telefonních karet, začalo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky pečlivě analyzovat dopad zveřejněného postupu Českého Telecomu (např. tisková zpráva ČTc ze dne 22. května 2002) na majitele těchto karet, kteří projevili svou důvěru Českému Telecomu zakoupením telefonní karty.

Dovolujeme si Vás informovat o výsledcích bleskové ankety, ve které dne 12. září 2002 198 náhodně oslovených občanů v okolí pražské stanice metra Národní třída zodpovědělo všechny čtyři otázky SOS :

  1. Využíváte telefonní kartu pro telefonní automaty ?
  2. Víte, že dochází ke změnám v užívání telefonních karet pro telefonní automaty ?
  3. Víte, že originálně zabalené staré telefonní karty lze vyměnit za nové do 31. 1. 2003 ?
  4. Víte, že kredit u již rozbalených starých karet neprovolaný do 31. 12. 2002 propadá ?

Výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Tab.: Výsledky ankety mezi občany (uveden je počet kladných odpovědí)

  Celkové výsledky Vlastníci tel. karet Nevlastníci tel. karet
Otázka A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.
Celkem 57 86 35 50 57 24 10 21 141 62 25 29
% z celku 29% 43% 18% 25% 29% 12% 5% 11% 71% 31% 13% 15%
% z vlastníků           42% 18% 37%        
% z nevlastníků                   44% 18% 21%

Vzhledem k tomu, že výsledky uskutečněné ankety potvrzují jako odůvodněné naše obavy, že velké množství spotřebitelů utrpí ztrátu propadnutím jednotek na telefonní kartě, obracíme se na ČESKÝ TELECOM, a. s., s výzvou na přehodnocení navrženého modelu vůči majitelům těchto karet v souladu s těmito body :

Věříme, že naší dobře míněné výzvě porozumíte a vyjdete spotřebitelům v duchu našich požadavků vstříc. Jsme přesvědčeni, že tento Váš vstřícný krok napomůže budování dobrého jména Českého Telecomu lépe, než mnohé nákladné reklamní kampaně. Uvítáme Vaši písemnou odpověď s konkrétními náměty změn postupu vůči majitelům starých telefonních karet nejpozději do 16. října 2002. Pokud to uznáte za účelné, rádi se též s Vámi nebo Vámi pověřeným zástupcem sejdeme k osobnímu jednání k uvedenému problému.

S pozdravem

František Lobovský
předseda Republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS)

Na vědomí: - Ondřej Felix, předseda představenstva Českého Telecomu, a. s. / sdělovací prostředky

SOS

Článek ze dne 19. září 2002 - čtvrtek