logo itpoint.cz

Příprava telefonních ústředen na přečíslování v ČR

Společnost 2N Telekomunikace informuje uživatele o dopadech chystaného přečíslování naší telefonní sítě na telefonní ústředeny a koncová zařízení. Uživatelům řady ústředen ATEUS (zahrnující typy OMEGA, DELTA, ATEUS 420 a 280) proto výrobce nabízí řešení v předstihu tak, aby byly maximálně omezeny nepříznivé dopady přečíslování.

Vážený zákazníku,

jako výrobce a dodavatel telefonních ústředen ATEUS si Vás dovolujeme informovat o připravovaných změnách ve veřejné telekomunikační síti, a to o celostátním přečíslování a jeho vlivu na provoz Vaší telefonní ústředny a dalších koncových telekomunikačních zařízení (modem, fax, telefon apod.).

Přečíslování proběhne dne 22. 9. 2002 a bude se týkat všech telefonních stanic v ČR. Zjednodušeně řečeno budou upravena veškerá pevná i mobilní telefonní čísla takto :

( příklad : nyní volím UTO Praha 02/61301400, po 22.9.2002 bude volba 261301400 )

Plošné přečíslování se samozřejmě dotkne všech uživatelů telefonních ústředen, u nichž může negativně ovlivnit telefonní provoz. Je třeba provést změny v nastavení Vašich telefonních zařízení. Uživatelům řady ústředen ATEUS (zahrnující typy OMEGA, DELTA, ATEUS 420 a 280) proto nabízíme řešení v předstihu tak, abychom maximálně omezili nepříznivé dopady přečíslování.

Vlivy přečíslování je možno rozdělit do dvou základních skupin

  1. Telefonní ústředna je připojena na analogové státní linky (běžná telefonní linka)

    Příchozí volání bez problémů. Odchozí volání – z důvodu zrušení všech 0 na začátku tel. čísla a zrušení všech UTO nebude funkční směrování (LCR automat) a restrikce (Vaši zaměstnanci se budou moci bez omezení dovolat např. na komerční linky 0906 a na meziměsta; dále nebude funkční směrování na GSM brány a nebudou platné zkrácené volby). To znamená reálnou možnost nárůstu nákladů na hovorné. Úpravu – přeprogramování lze provést až po provedení přečíslování, tj. po 22. 9. 2002.

  2. Telefonní ústředna je připojena digitálními linkami ISDN

    Platí omezení v plném rozsahu bodu 1, navíc podle typu připojení je velmi pravděpodobné, že taková ústředna bude pro příchozí volání nedostupná - hovory z veřejné telefonní sítě nebudou spojeny. Důsledky tohoto stavu, kdy pro své partnery a zákazníky nebudete dostupní, mohou být fatální.

Úpravu je nutno provést ve dvou krocích

  1. Před 22. 9. 2002 prověřit nastavení ISDN linek a ve spolupráci s Vaším servisním partnerem a Českým Telecomem, a.s., přeprogramovat ústřednu. Tento krok umožní příchozí volání i po přečíslování. Úpravu směrovacího automatu a restrikci je však možno provést až po tomto přečíslování.
  2. Změnit nastavení směrování (LCR) obdobně jako v bodě 1, které se provádí po 22. 9. 2002.

Vzhledem k velkému počtu zákazníků a nutnosti provedení zásahu ve velmi krátkém časovém rozmezí Vám doporučujeme kontaktovat svého správce ústředny či přímo výrobce 2N Telekomunikace a.s. a objednat potřebné úpravy co nejdříve.

Cena nutných úprav se pohybuje v řádu tisíců korun a výrazně Vám ušetří další náklady, které by jinak bylo nutné vynaložit v době po přečíslování.

 www.2n.cz

Článek ze dne 17. července 2002 - středa