logo itpoint.cz

Pro připojení k internetu využívají české firmy nejčastěji telefonní linku

Zhruba 35 procent podniků využívajících internet s více než 20 pracovníky se k síti internet připojuje prostřednictvím běžné telefonní linky a modemu. Vyplývá to z květnového průzkumu společnosti TNS Interactive. Druhým nejrozšířenějším způsobem je přístup na internet přes digitální přípojku ISDN, který používá 27 procent firem.

Taylor Nelson Sofres Interactive v rámci šetření itMonitor* zjišťovala penetraci internetu na českém firemním trhu. Šetření proběhlo mezi 500 firmami České republiky, které mají 20 a více zaměstnanců. Struktura firem v souboru dotázaných odpovídá struktuře podnikatelských subjektů českého hospodářství vzhledem k počtu zaměstnanců (20+) a hlavnímu oboru podnikání. Šetření proběhlo telefonickým dotazováním na počátku května 2002.

V šetření nebyly zahrnuty firmy s méně než 20 zaměstnanci a živnostníci.

Dotazováni byli ti lidé, kteří mají v podniku zodpovědnost za vedení IT oddělení (IT manažeři), nebo jiní zodpovědní za informační technologie, pokud funkce IT manažera v podniku neexistovala.

Způsob připojení podniků

95% českých podniků (nad 20 zaměstnanců) je připojeno na internet. Právě těmto firmám byla položena následující otázka :

Jak je vaše společnost připojena k internetu ? (uvedeno mohlo být více způsobů najednou)

Podíly ostatních kategorií připojení jsou výrazně nižší

  Počet % Ano
Dial-up, modem přes běžnou telefonní linku 168 35,4
ISDN linka 128 27,0
Permanentní připojení do 128 kbps 120 25,3
Permanentní připojení do 512 kbps 26 5,5
Permanentní připojení s kapacitou vyšší než 512 kbps 9 1,9
Permanentní připojení (bez uvedení kapacity) 17 3,6
Kabelová TV 4 0,8
Jiné 6 1,3

*itMonitor je pravidelná studie, která mapuje používání informačních technologií v ČR :

 www.tnsofres.cz

Článek ze dne 13. června 2002 - čtvrtek