logo itpoint.cz

Prodejte Český Telecom !

Stanovisko Sdružení obrany spotřebitelů České republiky ...

Dnes - ve středu 10. dubna 2002 má vláda na svém zasedání rozhodnout o dalším osudu 51 % akcií státního podílu v Českém Telecomu. Možností je jejich prodej jednomu ze tří zájemců, jejichž jména nebyla oficiálně zveřejněna, nebo jeho další ponechání v rukou státu. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky požaduje prodej státního podílu nejlepší nabídce.

Dlouholeté státní vlastnictví majoritního podílu v Českém Telecomu nepřineslo českým spotřebitelům žádné hmatatelné výhody, spíše naopak. Snaha o maximalizaci jeho prodejní ceny byla pravděpodobně jedním z hlavních důvodů, proč vláda na svém zasedání 29. září 1999 rozhodla o úpravě návrhu telekomunikačního zákona, která odsunutím volby (resp. předvolby operátora) ve svém důsledku vedla k oddálení praktického přínosu liberalizace pro české spotřebitele o osmnáct měsíců (resp. dva roky). Tento postup následně schválil i Parlament ČR. Ze stenografického záznamu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně vyplývá, že efektivnost privatizace patřila k hlavním sledovaným cílům. Občané tak vlastně dlouhodobě platí v podobě vysokého hovorného jakousi daň na zvýšení tržní ceny Českého Telecomu.

Výrazný státní podíl v Českém Telecomu může rovněž komplikovat výkon činnosti státních orgánů, které by měly na vznik a fungování konkurence v tomto segmentu trhu dohlížet - Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Přitom právě kvalitní legislativu a odborně zdatný fungující státní dozor nad trhem považujeme za záruku kýžené nápravy v této oblasti.
Skutečnost, že byly předloženy jen tři závazné nabídky na koupi Českého Telecomu od původních sedmi zájemců, nasvědčuje tomu, že významné telekomunikační společnosti nemají v současné době dostatek prostředků na velké investice. Naplnění výroků některých vládních představitelů, že za státní podíl vláda od zájemců požaduje minimální prodejní cenu ve výši 80 miliard korun a že v případě nižších nabídek nebude prodej uskutečněn, by mohlo vést k další několikaleté snaze o maximalizaci tržní ceny na úkor českých spotřebitelů.

V současné době vzniká novela telekomunikačního zákona, který by měl přinést efektivnější prosazování konkurence i účinnější regulaci na telekomunikačním trhu. Není jisté, zda přes tlak Evropské unie k urychlenému nastolení plné konkurence včetně zpřístupnění místních smyček, by se našlo dost politické vůle k přijetí razantní novely, pokud by majoritní podíl v Českém Telecomu zůstal v rukou státu. Nevyužití nynější možnosti k prodeji by tak mohlo zakonzervovat současný stav na dlouhou dobu. Za daných okolností považuje Sdružení obrany spotřebitelů České republiky za nejlepší řešení okamžitý prodej státního podílu v Českém Telecomu takovému zkušenému zahraničnímu operátorovi, který předložil nejlepší nabídku a skýtá záruky, že zajistí pro spotřebitele příznivý rozvoj služeb na českém telekomunikačním trhu.

Kontakt :

Článek ze dne 10. dubna 2002 - středa