logo itpoint.cz

Provozní zisk společnosti RadioMobil vzrostl v roce 2001 o 52 %

I přes ostrý konkurenční boj a díky efektivnímu provozu dokázal RadioMobil udržet vysoké tempo růstu tržeb, provozního a čistého zisku ...

Praha, 2. dubna 2002 – O 52 % vzrostl v loňském roce provozní zisk společnosti RadioMobil. Zatímco v roce 2000 činil podle mezinárodních účetních standardů 3,1 miliardy Kč, v roce 2001 dosáhl 4,8 miliardy Kč. Čisté tržby vzrostly meziročně o 19 % a dosáhly 21,1 miliardy Kč. Společnost loni proinvestovala 14,2 mld. Kč, což oproti roku 2000 znamená 66% nárůst.

"Výsledky za rok 2001 dokazují, že RadioMobil je finančně silnou a úspěšnou společností. I přes ostrý konkurenční boj a díky efektivnímu provozu jsme dokázali udržet vysoké tempo růstu tržeb, provozního a čistého zisku," říká Roland Mahler, generální ředitel společnosti RadioMobil, a dodává : "Stejně jako v předchozích letech jsme pokračovali také ve vysokém investičním tempu, přičemž nemalé finanční prostředky směřovaly do zkvalitnění sítě a pokrytí signálem, do výzkumu a vývoje nových technologií a do nákupu licence UMTS."

Pro služby sítě Paegas se v loňském roce rozhodlo téměř milion nových zákazníků. Rok 2001 ukončila společnost RadioMobil s 2 850 046 aktivními zákazníky. Zákaznická základna se tak meziročně zvýšila o 53 %, přičemž největší nárůst byl zaznamenám v posledním čtvrtletí roku 2001.

Výrazný nárůst oproti předchozímu roku zaznamenala společnost RadioMobil také v počtu protelefonovaných minut a odeslaných SMS zpráv. V loňském roce bylo v síti Paegas provoláno téměř 2,5 miliardy minut, což je o 32 % více než v roce 2000. Zákazníci sítě Paegas odeslali 950 milionů SMS zpráv, což je více než dvojnásobek zpráv odeslaných v předchozím roce.

Také v loňském roce investovala společnost RadioMobil do zkvalitnění sítě. Síť GSM Paegas dnes pokrývá 99 % české populace a 99,8 % silnic první třídy. Jen během roku 2001 vzrostl počet základnových stanic (BTS) o 1027 a na konci roku jich bylo 3153.

K 31. 12. 2001 pracovalo ve společnosti RadioMobil 2479 zaměstnanců, což je o 16 % více v porovnání se stejným datem roku předchozího.

  2000 2001 Meziroční nárůst
Tržby (v mil. Kč) 17 756 21 107 +19 %
EBITDA 5 408 7 623 + 41 %
Provozní zisk (v mil. Kč) 3 126 4 760 + 52 %
Čistý zisk (v mil. Kč) 1 712 2 537 + 48 %
Investice (v mil. Kč) 8 551 14 194 + 66 %
Počet zákazníků 1 864 893 2 850 046 + 53 %
Počet zaměstnanců 2 130 2 479 + 16 %

Finanční výsledky jsou uvedeny podle mezinárodních účetních standardů (IAS) a schváleny auditorem.

 www.t-mobile.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 3. dubna 2002 - středa