logo itpoint.cz

Průběžné výsledky pilotního projektu Volba operátora

Zkušenosti firmy ADJ.CZ s.r.o. s volbou operátora - prvního zákazníka v UTO Jihlava.

Jihlavská společnost ADJ.CZ, spol. s r.o. se stala první firmou, která se zapojila do pilotního provozu služby Volba operátora, společně testované společnostmi Aliatel a Český Telecom. Pilotní provoz byl zahájen 3. 6. v UTO Jihlava a 13. 6. v UTO Tábor a Soběslav. V současné době probíhá provoz hladce a do provozu se zapojují další zákazníci.

Ing.Vladimír Jileček, jednatel společnosti ADJ.CZ, k probíhajícímu testování dodává : "10. června jsme přijali nabídku společnosti Aliatel a vstoupili do pilotního provozu služby Volba operátora. Za tak krátkou dobu je ještě předčasné hodnotit výsledky testování, ale z našeho pohledu probíhá provoz bez jakýchkoli nedostatků a hlasové služby fungují bezchybně. Naším cílem je pochopitelně další snižování nákladů při zachování vysoké spolehlivosti a kvality telekomunikačních služeb. Jsem přesvědčen, že využití služby BC Smart prostřednictvím volby operátora nám toto umožní."

Společnost ADJ.CZ se stala zákazníkem Aliatelu a odběratelem hlasové služby Business Call Smart prostřednictvím partnerské společnosti Zippus, spol. s r. o.

Pilotní projekt má za úkol prověřit technickou připravenost operátorů na poskytování služby Volba operátora. S výsledky hodnocení testovacího provozu budou seznámeni i další subjekty na trhu, aby bylo možno zajistit zavedení služby na celém území státu k 1. červenci. Ke dnešnímu dni Volbu operátora testuje sedm zákazníků, do konce tohoto týdne by jejich počet měl přesáhnout první desítku.

Zatímco technická stránka služby je zajištěna bez větších problémů, citlivým bodem stále zůstává cena za propojení. Otázku cen za propojení částečně zodpovědělo cenové rozhodnutí ČTÚ ze 14. 6. Aliatel se nikterak netají překvapením nad rychlou změnou stanoviska ČTÚ. Úřad ještě před 2 týdny tvrdil, že nebude akceptovat žádné nákladové nároky ČTc, avšak nyní se rozhodl zohlednit "zhruba polovinu" požadované cca 1,5 miliardy Kč. Rozhodnutí přišlo pozdě (14 dní před zákonným termínem spuštění služby). Dalším problémem je fakt, že celková cena za originaci závisí na dosud nevydaném cenovém rozhodnutí o terminaci dle metodiky LRIC.

Hrozí tedy, že bez výrazného snížení cen za terminaci nebudou alternativní operátoři moci poskytovat zákazníkům služby místního volání.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 24. června 2002 - pondělí