logo itpoint.cz

První terabitová síť v ČR - Aliatel ukončil výstavbu nové vrstvy páteřní transportní sítě založené na technologii DWDM

V současné době má Aliatel k dispozici masivní DWDM síť, která pokrývá nejvýznamnější města v ČR a jejíž kapacita v každém úseku převyšuje jeden terabit za sekundu (1000 Gb/s).

Společnost Aliatel a. s. úspěšně ukončila výstavbu nové vrstvy páteřní transportní sítě založené na technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). V současné době má Aliatel k dispozici masivní DWDM síť, která pokrývá nejvýznamnější města v ČR a jejíž kapacita v každém úseku převyšuje jeden terabit za sekundu (1000 Gb/s). Ukončením implementace této technologie do stávající transportní sítě získává Aliatel velmi efektivní a flexibilní páteřní transportní síť, která umožní uspokojit vzrůstající požadavky zákazníků na přenosové kapacity v prakticky neomezeném rozsahu.

Pilotním projektem Aliatelu v této oblasti byla implementace DWDM technologie na dvou 2,5 Gb/s okruzích určených pro akademickou síť CESNET. Projekt, který je v úspěšném provozu již déle než rok, využívá v ČR dosud nepoužitou technologii společnosti Lucent Technologies OLS 800G, která rozšiřuje kapacitu jediného optického vlákna až na 80 či 160 samostatných kanálů.

"Tato rozsáhlá investice se bezprostředně odrazí v parametrech celé naší sítě, a tím i v rozsahu a kvalitě služeb, které poskytujeme. Implementace DWDM rovněž výrazně omezí náklady na pronájem optických tras, což se promítne v příznivějších cenách služeb pro naše zákazníky," vysvětluje výhody nové technologie Petr Kroupa, technický ředitel Aliatelu.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 5. dubna 2002 - pátek