logo itpoint.cz

RadioMobil požádal ÚOHS o přešetření způsobu přidělení státních zakázek Českému Telecomu a Eurotelu

RadioMobil se cítí poškozen způsobem přidělení státních zakázek na zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy a na dodávku mobilních telefonů a služeb pro krizové řízení České republiky. Společnost proto v minulých dnech podala Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně dva podněty upozorňující na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Společnost RadioMobil se cítí poškozena způsobem přidělení státních zakázek na zajištění komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy a na dodávku mobilních telefonů a služeb pro krizové řízení České republiky. RadioMobil proto v minulých dnech podal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně dva podněty upozorňující na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Uvedené postupy dle názoru společnosti RadioMobil nenalézají oporu v platném právu, neboť jsou založeny na chybné aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek, představují jednoznačné porušení základních principů hospodářské soutěže na telekomunikačním trhu v ČR a mohly by také sloužit jako nebezpečný precedens při zadávání obdobných veřejných zakázek v budoucnosti. Tyto postupy se taktéž neslučují s pravidly Evropské unie, která upravují ochranu hospodářské soutěže.

Na trhu mobilních telekomunikačních služeb v České republice panuje velmi dynamické a konkurenční prostředí. Proces přidělení předmětných zakázek zahrnujících mimo jiné také mobilní telekomunikační služby, je podle názoru společnosti RadioMobil od samého počátku v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, a je navíc naprosto netransparentní.

"Domníváme se, že postupem českého státu byla bezdůvodně vyloučena hospodářská soutěž a to za účelem zvýhodnění konkrétního soutěžitele, společnosti ČESKÝ TELECOM a jeho dceřinné společnosti Eurotel. Tímto jednáním byla naší společnosti odejmuta možnost účastnit se transparentních výběrových řízení na zajištění mobilních telekomunikačních služeb pro oblast veřejné správy", řekl Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnosti RadioMobil.

 www.t-mobile.cz

Článek ze dne 7. června 2002 - pátek