logo itpoint.cz

Rakouský mobilní operátor ONE si vybral platformu LocatioNet

Platforma LocatioNet umožňuje operátorovi ONE nabídnout 2,5 miliónu svých zákazníků širší paletu LBS aplikací. Ty usnadní zavádění nových služeb, díky integraci obsahu, určování polohy a libovolných aplikací GIS do jednoho systému, který umožní rychlé zpracování požadavků přijatých z libovolných mobilních zařízení.

Společnost LocatioNet Systems Ltd. oznámila uzavření dvou smluv s rakouským mobilním operátorem ONE (Connect Austria Gesellschaft fuer Telekommunikation GmbH). V rámci první smlouvy si operátor ONE objednal služby firmy LocatioNet na zavedení platformy LocatioNet do jejich aplikací LBS, včetně instalace nejlepších dostupných nástrojů GIS a otevřeného systému API. Druhá smlouva zahrnuje vytvoření dvou aplikací pro LBS, které poběží na platformě LocatioNet.

V souladu s podmínkami smlouvy již firma LocatioNet provedla integraci své platformy do mobilní sítě společnosti ONE a také integraci systému pro určování polohy mPosition GMLC od firmy Nokia. Platforma LocatioNet umožňuje operátorovi ONE nabídnout 2,5 miliónu svých zákazníků širší paletu LBS aplikací, včetně aplikací běžících na současných 2 - 2.5 GHz sítích, které do budoucna přejdou do sítí 3 GHz.

Jorgen Bang-Jensen, předseda představenstva společnosti ONE, řekl : "Toto je další krok naší společnosti k rozšíření nabídky služeb pro naše zákazníky. Společnost LocatioNet nám nabídla nejlepší technologické řešení pro aplikační platformu a také programy, které nám umožní poskytovat nejširší paletu služeb v této oblasti."

Ofer Tziperman, prezident a předseda představenstva společnosti LocatioNet, k tomu poznamenal : "Jsme velice potěšeni, že si společnost ONE vybrala platformu a řešení od společnosti LocatioNet. Firma ONE je tak jedním z prvních mobilních operátorů, kteří si uvědomili, že budoucnost aplikací LBS nespočívá pouze v poskytování několika aplikací šitých na míru. Úspěch LBS může být zajištěn pouze se současnou instalací kompletního aplikačního prostředí, které umožní poskytování široké palety služeb. Věříme, že díky tomuto postupu bude společnost ONE schopna nejlépe využít výhod a služeb technologie LBS."

Goran Cedergren, manažer úseku LBS firmy Sun Microsystems, k tomu řekl : "Technologie LBS je jedna z nejpřitažlivějších servisních technologií pro mobilní operátory. Všichni mobilní operátoři hledají služby, které přilákají koncové zákazníky a zajistí budoucí zisky operátorům a poskytovatelům služeb. LBS nabízí něco navíc v tom, že koncový uživatel má všechny služby dostupné kdykoli a kdekoli a může si z daných služeb vybrat tu, kterou v dané chvíli nejvíce potřebuje. Toto je důležitý počáteční bod a jsme si jisti, že do budoucna budeme svědky značného nárůstu uživatelských služeb na platformě Java."

Možnosti LBS jsou velice široké. Efektivní instalace této platformy vyžaduje propojení všech klíčových systémů (zařízení pro koncové uživatele, poskytovatelů obsahu, zařízení GIS, technologií pro určování umístění, infrastruktura poskytovatelů připojení, atp.). Řešení od firmy LocatioNet značně usnadní zavádění nových služeb, díky integraci obsahu, určování polohy a libovolných aplikací GIS do jednoho systému, který umožní rychlé zpracování požadavků přijatých z libovolných mobilních zařízení. Díky nabídce otevřené platformy API a uživatelsky přívětivým nástrojům pro vývojáře (SDK) je řešení od firmy LocatioNet nezbytným produktem nejen pro mobilní operátory, ale také pro poskytovatele technologií na určování polohy, GIS obsahu a další poskytovatele telekomunikačních služeb.

Společnost LocatioNet má již více než 10 let zkušeností v oblasti poskytování servisních služeb. Díky tomu firma nabízí nejlepší a nejspolehlivější služby pro operátory mobilních sítí. Řešení od firmy LocatioNet v sobě integruje obsah, aplikace, určování polohy a aplikace GIS tak, aby byly požadavky zákazníků, přijaté z jejich mobilních přístrojů, vyřizovány co nejrychleji a nejlépe. Integrace této technologie s páteřními sítěmi současných operátorů, fakturačními systémy a systémy OMAP je velice jednoduchá. Technologie LocatioNet nabízí dále podporu GIS překreslování, kódování a přesměrování pro všechny aplikace na integrované platformě LBS. Firma LocatioNet nabízí atraktivní paletu služeb pro koncové zákazníky i pro firmy tak, aby koncoví zákazníci získali co nejlepší služby a mobilní operátoři co největší zisk ze svých sítí. Otevřená platforma API a balíček programů pro SDK nabízí i externím vývojářům aplikací širokou volnost ve vývoji vlastních aplikací v rámci této sítě. Firma LocatioNet je globální společností s pobočkami v USA, Evropě, Izraeli a v Jižní Americe.

V říjnu 1998 spustila telekomunikační společnost ONE v Rakousku první celonárodní síť GSM-1800. Na konci března 2002 měla společnost ONE asi 1550 zaměstnanců a více než 1,6 miliónu zákazníků (1,35 miliónu mobilních zákazníků, 140 000 zákazníků pro pevné linky a 139 000 internetových zákazníků). V roce 2001 činil obrat firmy 574,12 miliónů eur. Firma ONE pokrývá svým signálem více než 97 procent obyvatel Rakouska a je jediným rakouským operátorem, který nabízí služby GPRS a HSDCSD (ONE High Speed). Do dnešní doby firma proinvestovala celkem 1,55 miliardy eur, z toho 240 miliónů eur v roce 2001. Společnost ONE (Connect Austria GmbH) je vlastněna firmami : E.ON (Německo - 50,10 procent),Telenor (Norsko - 17,45 procent), Orange (17,45 procent) a Tele Danmark (15 procent).

Článek ze dne 6. května 2002 - pondělí