logo itpoint.cz

Regulátor dává první impuls k rozvoji internetu

ČTÚ vyhověl návrhu alternativních operátorů (Aliatel, Contactel, eTel, KPNQwest/GTS, Jet2Web Czech Republic, Telenor - NEXTRA a Tiscali) iniciovanému společností Contactel na obnovu řízení ve věci Cenového rozhodnutí č. 04/PROP/2001, podanému 7. září 2001. Cenové rozhodnutí z loňského roku výrazně poškodilo alternativní operátory a nespravedlivě zvýhodňovalo Český Telecom v oblasti internetu.

Praha, 22. května 2002 - ČTÚ vydal cenové rozhodnutí, kterým se stanoví nový způsob výpočtu cen za propojení k internetu pomocí vytáčeného přístupu. Cenové rozhodnutí regulátora stanovuje také maximální ceny za toto propojení.

Český telekomunikační úřad tak vyhověl návrhu alternativních operátorů (Aliatel, Contactel, eTel, KPNQwest/GTS, Jet2Web Czech Republic, Telenor - NEXTRA a Tiscali) iniciovanému společností Contactel na obnovu řízení ve věci Cenového rozhodnutí č. 04/PROP/2001, podanému 7. září 2001. Cenové rozhodnutí z loňského roku výrazně poškodilo alternativní operátory a nespravedlivě zvýhodňovalo Český Telecom v oblasti internetu.

Významný krok ke spravedlivému řešení

Contactel ve svém Návrhu na obnovu řízení ve věci Cenového rozhodnutí č. 04/PROP/2001 vydaného Českým telekomunikačním úřadem dne 4. září 2001 argumentoval zejména tím, že jako základ rozhodnutí byly použity fiktivní ceny, kterých by bylo možno dosáhnout pouze v případě nekonečné délky připojení k Internetu, což zjevně nemůže nastat.

Nejnovější rozhodnutí regulátora odstraňuje tuto nespravedlnost a je tak zároveň impulsem k tomu, aby alternativní operátoři mohli investovat do rozvoje internetového trhu ve prospěch zákazníků. Je to krok, který může napomoci odstranit stagnaci rozvoje internetu, kterého jsme v posledních letech v České republice svědky. Toto rozhodnutí chápeme jako první impuls směrem k asymetrické regulaci trhu.

I nadále však trvá nespravedlnost spočívající v tom, že předmětem výše uvedeného rozdělení výnosů je pouze relativně malá část internetového provozu, který generují alternativní provozovatelé. Značná část internetového provozu není předmětem jakékoliv odměny pro alternativní provozovatele ze strany Českého Telecomu, který si v tomto případě výnosy od zákazníků za přístup k internetu ponechává v plné výši.

Nové cenové rozhodnutí stanoví následující ceny za propojení pro přístup k Internetu :

Časové pásmo I. časové pásmo II. časové pásmo
Cena za propojení Kč/min bez DPH 0,47 0,17

Historie

V cenovém rozhodnutí z roku 2001 bylo stanoveno, že cena, kterou Telecom bude platit alternativním operátorům, kteří mají podepsanou propojovací smlouvu, je následující :

Časové pásmo I. časové pásmo II. časové pásmo III. časové pásmo
Cena za propojení Kč/min bez DPH* 0,34 0,16 0,08

* pouze v případě nekonečné délky spojení

V letošním roce bylo zrušeno II. časové pásmo a Český Telecom tedy platí alternativním operátorům za to, že ze sítě Českého Telecomu na internetovou platformu alternativního operátora přijde minuta Internetu, částky 0,34 Kč/min a 0,08 Kč/min. Alternativní operátoři v loňském roce protestovali, že tyto ceny jsou nízké a že si Český Telecom ponechává větší část z ceny vybrané od koncového zákazníka.

Po dobu platnosti způsobu stanovení cen z roku 2001 vybíral Telecom v případě průměrného volání (což je 10 min) v I.časovém pásmu v případě tarifu HOME STANDARD plných 1,333 Kč/min bez DPH, z čehož platil alternativním operátorům pouze 0,34 Kč/min. V II. časovém pásmu v případě průměrného volání (což je 25min) v případě tarifu HOME STANDARD vybíral 0,35 Kč/min bez DPH, z čehož operátorům platil jen 0,08 Kč/min.

Tento poměr neodpovídá standardním poměrům v evropských zemích, kde alternativní operátoři dostávají až dvě třetiny výnosu generovaného z provozu ISP služeb.

 www.aliatel.cz  www.contactel.cz   www.etel-group.cz  www.gtsgroup.cz
 www.jet2web.cz    www.nextra.cz    www.tiscali.cz

Český telekomunikační úřad změnil minimální ceny propojení telekomunikačních sítí pro telefonické připojení na internet. V době silného provozu si tak budou operátoři platit maximálně 47 haléřů za minutu a při slabém provozu 17 haléřů. Dosud měl Telecom operátorům platit 34 haléřů ve špičce, 16 haléřů od 17:00 do 19:00 hodin a osm haléřů v noci. Operátor, přes kterého se zákazníci připojují k internetu, tedy většinou Telecom, bude muset částky z plateb inkasovaných od uživatelů platit alternativním operátorům, v jejichž síti se nachází přípojný bod na internet. Firma GTS rozhodnutí vítá, protože počítá s reálnou dobou připojení. Problémem je, že Telecom odmítá rozhodnutí zařadit do propojovacích smluv. Telecom prý nyní rozhodnutí ČTÚ zkoumá a vyjádří se k němu.

 cenové rozhodnutí č. 3/PROP/2002 Cenové rozhodnutí č. 3/PROP/2002 kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet prostřednictvím propojovacího bodu a minimální ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí1 pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet prostřednictvím propojovacího bodu.

Článek ze dne 23. května 2002 - čtvrtek