logo itpoint.cz

Sbohem meziměsto!

V příštím roce by měla pro koncové uživatele zaniknout kategorie meziměstských hovorů. Z hlediska ceny tedy zůstanou u běžných hovorů z pevné linky jen kategorie hovorů místní, mezinárodní a do mobilních sítí. Pro odborníky to zase takové překvapení není. Možná vás ale překvapí, kdo na této změně vydělá a kdo ztratí

V příštím roce by měla pro koncové uživatele zaniknout kategorie meziměstských hovorů. Z hlediska ceny tedy zůstanou u běžných hovorů z pevné linky jen kategorie hovorů místní, mezinárodní a do mobilních sítí. Pro odborníky to zase takové překvapení není. Kdo si ještě pamatuje, že před deseti lety byla cena meziměstského hovoru určena dokonce čtyřmi pásmy podle vzdálenosti? S rozdělením Československa zaniklo nejdražší čtvrté pásmo, se zavedením časové tarifikace i u místních hovorů zase pásmo první, nejnižší. V dnešní době již existuje jen jediná cena za meziměstské hovory. Po poslední velké změně, od které uplynul přesně měsíc, tedy od přečíslování, kdy se zvětšil dosah místního volání v rámci krajských hranic, měly tvořit minuty provolané meziměstsky už asi jen deset procent.

Český Telecom o podobné změně uvažoval již delší dobu. Znamenala by pro něj více výhod než ztrát. Ztrátu snižuje právě malý podíl meziměstských hovorů na celkovém objemu. Na cenu meziměstských hovorů již několik let tlačí mobilní operátoři, kteří nerozlišují svou cenou vzdálenost, ale jen síť. A pokud ve své síti nabízejí nižší sazbu, než dosavadních zhruba 3.60Kč/min (podle cenového programu), stahují k sobě meziměstský provoz z pevné sítě. Z druhé strany se v posledním roce objevila konkurence alternativních operátorů pevných linek, kteří díky konstrukci propojovacích poplatků dokáží nabídnout výhodnější ceny právě jen pro meziměstské hovory, mezinárodní a do mobilních sítí. U místních hovorů, pokud vůbec nabízejí, jde o slevu jednotek procent z ceny Telecomu. Zákazníci jsou pohodlní, a pokud nevolají výrazně mezinárodně, je otázkou, zda jim bude stát omezená nabídka alternativních operátorů za využití. Vycítil to například Aliatel, který až do odvolání, svým klientům nabízí již dnes meziměstské hovory za cenu místních, nebo Contactel, který svou stejnou nabídku omezuje na relaci Praha <-> Středočeský kraj.

Telecom tak získá zpět část ztraceného provozu. Proti alternativním operátorům, kteří budou chtít nabízet výhodnější cenu místních hovorů, bude hovořit kalkulace propojovacích poplatků, která i nyní jasně zohledňuje hustotu propojovacích bodů mezi sítěmi operátora alternativního a dominantního. Od přečíslování totiž pro dosažení nejnižší sazby za propojení nestačí být propojen na tranzitní ústředně, ale na místní. A těch je jen v Praze asi 22.

Dále se odstraní spory ohledně přiřazení určité oblasti do určitého telefonního obvodu, zejména při případných změnách krajských hranic. Dalším přínosem pro zákazníky je snadná přenositelnost čísla a zavedení osobních čísel či podobných služeb. Teoreticky bude totiž jedno, že se brněnský účastník přestěhuje do Prahy a zůstane mu stejné národní devítimístné číslo, bez nutnosti řešit, kdo zaplatí rozdíl hovorného.

Na druhou stranu je nutné dodat, že například v zahraničí není jednotný vnitrostátní tarif obvyklý. Lze také očekávat tlak Telecomu na zvýšení svých příjmů z pravidelných paušálních poplatků, tak, jak je za to oprávněně opakovaně kritizován v posledních zhruba dvou letech. Tedy vnucování povinného paušálu, zvyšování měsíčních poplatků apod. Určitě nastane velký tlak Českého Telecomu na zvýšení ceny za místní hovor. Ať již zjevně, nebo úpravou způsobu účtování. Možná budou rozlišovány i ceny podle operátora cílové pevné sítě. Zatím se to děje jen u vyšších tarifů a v řádu haléřů. Alternativní operátoři mnoho prostoru na odpověď mít nebudou. U mobilních je tomu trochu jinak. Pokud vybudují hustší síť bodů propojení, budou moci svým zákazníkům nabídnout výhodnější cenu volání z mobilu do pevné sítě v dané lokalitě. Takové modely v zahraničí, například v sousedním Nemecku již delší dobu úspěšně praktikují.

Článek ze dne 22. října 2002 - úterý