logo itpoint.cz

Sekce alternativních operátorů APVTS upozorňuje - nové cenové programy Českého Telecomu poškozují zákazníka

Podle APVTS brání nové cenové plány Českého Telecomu HOME ZERO a BUSINESS ZERO zákazníkům využívat službu Volba operátora a zákonem stanovený termín zavedení Volby operátora je nyní ohrožen nejen chybějícím cenovým rozhodnutím ČTÚ v otázce ceny za propojení, ale i neexistencí nediskriminačního cenového plánu Českého Telecomu pro koncové zákazníky.

Dne 4. 6. 2002 zveřejnil Český Telecom (ČTc) netrpělivě očekávané cenové plány bez hovorových kreditů. K zavedení cenových plánů bez hovorových kreditů vyzval dominantního operátora Český telekomunikační úřad (ČTÚ) společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Cílem této výzvy bylo zabránit diskriminaci účastníků, kteří se rozhodnou používat službu Volba operátora. Nové cenové plány HOME ZERO a BUSINESS ZERO však splnění požadavků ÚOHS a ČTÚ pouze předstírají a ignorují jejich záměr.

Sekce alternativních operátorů APVTS poukazuje na následující vady nových cenových plánů :

"Zvýšení ceny za volání na internet v kombinaci s nedostatečným snížením měsíčního poplatku v plánech ZERO znamená pro zákazníka zdražení služby," tvrdí operátoři sdružení v sekci alternativních operátorů Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. Dále dodávají, že "snížení měsíčního paušálu o pouhých 20 Kč ve srovnání s původním kreditem 100 Kč je až nepochopitelné, zvláště pokud uvážíme, že je navíc zpoplatněna cenová výhoda PříTel/TeamTel částkou 29 Kč."

V kontextu s dalším rozvojem liberalizace trhu je alarmující, že jsou zdražovány hovory u destinací, u nichž se dominantnímu operátorovi zřejmě podaří konkurenci administrativně či ekonomicky vyloučit (např. přístup k internetu), a které tedy zůstanou monopolní.

Skutečnost, že nebyl nabídnut program bez kreditu pro ISDN, dokládá, že ČTc povinnost danou regulátorem vůbec nesplnil. Tímto krokem zůstává znevýhodněna zejména velmi početná skupina menších firem a podnikatelů. Především oni totiž z důvodu růstu svých komunikačních potřeb investovali do přechodu na ISDN. A především oni by mohli vzhledem k výraznému podílu dálkových hovorů a k objemu provozu nejvíce těžit z konkurenčního tlaku služby Volba operátora. ČTc jim zatím upírá právo tuto výhodu využít.

Závěrem lze konstatovat, že vydáním cenových plánů ZERO staví dominantní operátor zákazníka do pozice rukojmí - pokud bude zákazník chtít některé služby odebírat od konkurence prostřednictvím Volby operátora, bude za to penalizován zdražením jiných služeb ČTc, které s Volbou operátora vůbec nesouvisí !

Pokud ČTc nestanoví alespoň jeden cenový plán, který bude efektivně umožňovat zavedení Volby operátora, ztratí tato služba, která přispěla k liberalizaci trhu v zemích EU, význam.

Takový cenový plán musí podle názoru alternativních operátorů splňovat následující požadavky :

Zákonem stanovený termín zavedení Volby operátora (nejpozději do konce června 2002) je tak v tomto okamžiku zásadním způsobem ohrožen nejen chybějícím cenovým rozhodnutím ČTÚ v otázce ceny za propojení (originaci), ale i neexistencí nediskriminačního cenového plánu Českého Telecomu pro koncové zákazníky.

 http://www.apvts.cz

Článek ze dne 11. června 2002 - úterý