logo itpoint.cz

Služba 1180 - informace o telefonních číslech umožní přímé spojení

Přímo na vyhledávané číslo budou moci být na přání přepojeni zákazníci Českého Telecomu volající 1180 - Informace o telefonních číslech. Ke spojení jim tak postačí jediné volání, hledané telefonní číslo si nebudou muset zaznamenat a až následně je vytáčet. Služba, která je v současné době zaváděna, bude celorepublikově dostupná již od 15.května 2002.

Přímo na vyhledávané číslo budou moci být na přání přepojeni zákazníci Českého Telecomu volající 1180 - Informace o telefonních číslech. Ke spojení jim tak postačí jediné volání, hledané telefonní číslo si nebudou muset zaznamenat a až následně je vytáčet. Služba, která je v současné době zaváděna, bude celorepublikově dostupná již od 15.května 2002.

Základní princip a cena služby 1180 - Informace o telefonním čísle se nemění. Zákazník bude mít i nadále možnost ukončit hovor okamžitě po zjištění hledaného telefonního čísla. Bezprostředně po dodání základní informace mu však bude nabídnuta služba Spojení hovoru na vyhledané číslo.

Zpoplatnění služby je shodné se službou 1180 - za první minutu tohoto spojení zaplatí zákazník 5,50 Kč, druhá a další minuty mu budou účtovány po vteřinách při shodné ceně 5,50 Kč za minutu.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 3. května 2002 - pátek