logo itpoint.cz

Služba volby provozovatele bude v provozu včas

Český Telecom připravuje zavedení služby volba provozovatele v termínu, který ji ukládá telekomunikační zákon, tedy k 30. červnu 2002.

Český Telecom připravuje zavedení služby volba provozovatele v termínu, který ji ukládá telekomunikační zákon, tedy k 30. červnu 2002.

Úpravy všech 156 hlavních telefonních ústředen Českého Telecomu, včetně tranzitních a mezinárodních, probíhají dle plánovaného časového harmonogramu. Digitalizace celé telekomunikační sítě v České republice je oproti původnímu plánu urychlena o šest měsíců. Všichni zákazníci Českého Telecomu tak budou moci využívat připojení na digitální ústředny nejpozději do poloviny tohoto roku.

"Hlavní fáze příprav na zavedení služby Výběr provozovatele úspěšně pokračuje a je jasným dokladem odpovědného přístupu Českého Telecomu k povinnostem vyplývajícím z Telekomunikačního zákona," uvedl Petr Slováček, výkonný vicepresident pro sítě Českého Telecomu.

Na zavedení služby Volba provozovatele a Přenositelnost čísla spolupracují expertní týmy Českého Telecomu a externích dodavatelských firem již od roku 2000. Investice, které v této souvislosti Český Telecom vynakládá, se pohybují v objemu miliard korun.

Pro úspěšné zavedení služeb Výběr operátora je nutná úzká spolupráce mezi Českým Telecomem, regulátorem a ostatními operátory. Harmonogram prací je proto diskutován se všemi zúčastněnými stranami. Český Telecom dlouhodobě spolupracuje se všemi klíčovými operátory, kteří jsou členy Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS).

Služba Volba provozovatele umožňuje zákazníkům připojeným pevnou linkou Českého Telecomu zvolit si u jednotlivých volání vytočením krátkého předčíslí kteréhokoliv jiného operátora, přes jehož síť se konkrétní hovor uskuteční. Zákazník pak za tento hovor zaplatí cenu stanovenou alternativním operátorem.

Výběr provozovatele

Z technického hlediska je výběr provozovatele rozdělen na dva druhy. Rozdělení je dáno způsobem, jakým účastník volí provozovatele, prostřednictvím něhož bude spojení uskutečněno.

Výběr provozovatele krátkou individuální volbou čísel pro jednotlivá volání - Výběr provozovatele, Call-by-Call, Carrier Selection. Účastník si vybírá provozovatele pro každé volání zvlášť volbou určitého kódu před volaným číslem. Zákon ukládá zavedení této služby do 30. června 2002.

Výběr provozovatele formou nastavení předvolby čísel - Přednastavení provozovatele, Carrier Preselection. Účastník si vybere poskytovatele předem a všechna další volání jsou potom automaticky směrována přes vybraného poskytovatele bez nutnosti vytáčení speciálních kódů. Službu účastník objedná u vybraného poskytovatele, který službu objedná u Českého Telecomu. Zákon ukládá zavedení služby od 1.1. 2003.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 21. března 2002 - čtvrtek