logo itpoint.cz

Služby a pomoc Eurotelu o povodních

Ničivé záplavy, které postihly Českou republiku, nenechaly společnost Eurotel Praha, spol. s r. o netečnou. Zaprvé Eurotel umožnil komunikaci mezi záchranáři a obyvateli míst postižených povodněmi. Zadruhé pro všechny zákazníky připravil služby, jež zlepšily jejich informovanost a díky kterým mohou snadno finančně přispět na oběti povodní. Zatřetí věnoval miliony korun na pomoc pro postižené záplavami.

Šest tisíc členů integrovaného záchranného systému provolalo během povodní okolo půl milionu minut zdarma.

Ničivé záplavy, které postihly Českou republiku, nenechaly společnost Eurotel Praha, spol. s r. o netečnou. Zaprvé Eurotel umožnil komunikaci mezi záchranáři a obyvateli míst postižených povodněmi. Zadruhé pro všechny zákazníky připravil služby, jež zlepšily jejich informovanost a díky kterým mohou snadno finančně přispět na oběti povodní. Zatřetí věnoval miliony korun na pomoc pro postižené záplavami.

Síť Eurotelu

Provoz mobilních sítí společnosti Eurotel Praha nebyl po celou dobu povodňové situace přerušen. V oblastech povodí Vltavy a Labe sice došlo k přerušení přívodu elektrické energie, ale vysílače Eurotelu automaticky přešly na napájení z baterií. K základnovým stanicím (vysílačům) byly promptně přistaveny dieselové generátory, aby baterie mohly být průběžně dobíjeny. Eurotel zároveň zřídil mobilní základnové stanice (vysílače) v nejvíce vytížených oblastech - v Českých Budějovicích, v Praze na Zbraslavi, na Letné a na Vítkově. Nasazeno bylo více než 20 mobilních základnových stanic, přes 50 základnových stanic bylo napájeno pomocí benzinových (či dieselových) generátorů.

Eurotel jako součást integrovaného záchranného systému

Eurotel jako dodavatel mobilní komunikace poskytuje spojení tisícům účastníků integrovaného krizového řízení České republiky - hasičům, záchranným službám, policii, armádě, místním samosprávám a starostům všech obcí. Po vyhlášení stavu ohrožení v Jihočeském kraji a následném vyhlášení stejného stavu v dalších čtyřech krajích byly veškeré hovory (také SMS zprávy a přístup na internet a na WAP pomocí GPRS) účastníků tohoto systému v rámci řízení krizových operací zdarma.

V těchto postižených oblastech využívalo krizové telefony a SIM karty s krizovými čísly okolo šesti tisíc lidí (celkem v ČR je to téměř deset tisíc lidí). Eurotel dále rozděloval více než 150 telefonů krizovým štábům v dalších krajích podle toho, jak postupovala povodňová vlna. V období 12. - 22. srpna 2002 provolali účastníci integrovaného krizového řízení okolo půl milionu minut.

Služby Eurotelu

Eurotel také poskytl zdarma volání na mimořádné tísňové linky v povodněmi postižených oblastech. Zákazníkům nebylo volání na tyto linky účtováno od 12. 8. až do jejich zrušení. Dále Eurotel připravil spolu s krizovými centry několik služeb, které zjednodušují informovanost a komunikaci s obyvateli míst postižených povodněmi. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy posílá Eurotel všem svým zákazníkům v hlavním městě a jeho okolí pravidelné informační SMS. Do dnešního dne obdrželi nejméně pět zpráv: například telefonní čísla na tísňové linky pro povodně, výzvu, aby se evakuovaní občané vraceli do svých domovů až po konzultaci s místními úřady, nebo apel na motoristy, aby svá vozidla nechali raději doma.

Informace o telefonních číslech na tísňové povodňové linky se také zobrazovaly na displejích mobilních telefonů všech zákazníků Eurotelu, kteří se pohybovali v oblastech nejvíce postižených povodněmi. Jednalo se o města Praha, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Mělník, Kralupy nad Vltavou a Znojmo. Díky službě Eurotel Cell Info, jež umožňuje vysílat krátké zprávy na mobilní telefony Eurotel, se zobrazily telefonní čísla na povodňové linky na displeji v okamžiku, kdy se přístroj vyskytl v oblasti povodní. Příjem Eurotel Cell Info zpráv je vždy pro uživatele mobilních telefonů v síti Eurotel zdarma.

Pomoc od Eurotelu

Eurotel zorganizoval sbírku mezi svými zaměstnanci na pomoc obětem povodní. Obnos, který se vybere mezi zaměstnanci, bude navýšen o stejnou sumu z prostředků společnosti Eurotel. Celková částka bude věnována Českému červenému kříži, který ji rozdělí mezi oběti povodní.

Dále Eurotel společně se svými partnery - Czech PGA (Česká asociace golfových profesionálů), Blue Green, s. r. o. a Golf Resort Konopiště - zrušil plánovaný turnaj ze série Eurotel PGA Czech Open Golf Tour. Finanční prostředky určené na tento turnaj, které přesahují 500 000 Kč, byly věnovány na konto Českého červeného kříže. Navíc Eurotel se svými partnery golfového turnaje poskytl Českému červenému kříži tři kamiony balené pitné vody, které byly doručeny městům Jindřichův Hradec a Třeboň, jež byly po ničivých záplavách bez dodávky pitné vody.

Společnost Eurotel připravila pro své zákazníky služby, díky kterým mohou snadno přispět obětem povodní. Celková částka, kterou vyberou zákazníci na pomoc obětem záplav, bude společností Eurotel navýšena o stejnou sumu. Celková finanční pomoc bude zaslána na konto Fondu humanity Českého červeného kříže. Přispět na pomoc lidem postiženým povodněmi umožní Eurotel svým zákazníkům prostřednictvím speciální linky 0900 50 50 50. Kromě zavolání na tuto linku, které je zpoplatněno částkou 50 Kč (bez DPH) za hovor, mohou všichni zákazníci Eurotelu přispět 20 korunami na obnovu poničených míst i obětem povodní, a to jednoduchým zasláním SMS zprávy s klíčovým slovem POVODNE na číslo 999111.

Na pomoc přispěli i obchodní partneři (dealeři) společnosti Eurotel: Helos Medřický, ASYS IJD, Jiří Bernátek B-mobil, TEXI, Kvapil Elektro, CompuTech, Ordas Pro a Andrle mobil.

Celková částka určená na humanitární pomoc obětem záplav, kterou mezi sebou vybrali zákazníci, zaměstnanci a obchodní partneři Eurotelu a kterou navýšila společnost Eurotel k 23. srpnu 2002, je 4 290 000 Kč. Všechny sbírky běží i nadále, takže výsledná částka, která bude zaslána na konto Fondu humanity Českého červeného kříže, bude ještě vyšší.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 26. srpna 2002 - pondělí