logo itpoint.cz

Společné stanovisko alternativních operátorů k tarifním programům Českého Telecomu

Společnosti Aliatel, Contactel, Czech On Line, ETEL a GTS podaly 4.2. 2002 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) vyjádření k problematice tarifu HOME MINI a dalších cenových programů nabízených Českým Telecomem.

Společnosti Aliatel, Contactel, Czech On Line, ETEL a GTS podaly 4.2. 2002 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) vyjádření k problematice tarifu HOME MINI a dalších cenových programů nabízených Českým Telecomem.

Výše uvedené společnosti ve svém společném stanovisku konstatují, že cenový program HOME MINI odporuje telekomunikačnímu zákonu a zákonu o ochraně hospodářské soutěže. Český Telecom v rozporu s § 80 telekomunikačního zákona křížově financuje služby v tarifu HOME MINI z jiných služeb. Český Telecom rovněž zneužívá svého dominantního postavení, neboť v rozporu s § 76 telekomunikačního zákona a § 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže neumožňuje určité části zákazníků zvolit si operátora. Alternativní provozovatelé jsou přesvědčeni, že omezení v možnostech volání zákazníkům nebylo přiměřeně komunikováno a byli tudíž uvedeni v omyl.

Nabízení "volného kreditu" v rámci cenových programů zavedených od 1.2. 2002 je v rozporu s principy volné soutěže a odporuje zásadám platným v EU. Zavedením volného kreditu ve všech cenových programech Český Telecom brání zákazníkům porovnávat ceny a zákazníci jsou bezdůvodně nuceni k tomu, aby využívali služeb Českého Telecomu. Zákazníci navíc ani nemohou zjistit, kdy vyčerpali tzv. volný kredit a od kdy je pro ně výhodnější využít levnější nabídky alternativních provozovatelů. To je v příkrém rozporu s § 13 zákona o cenách. Je také zřejmé, že "volný kredit" není volný, ale ve skutečnosti si jej zákazník předplatí v rámci měsíčního paušálu, jehož výše je nepřiměřená, a zákazník tak proti své vůli sponzoruje upevnění monopolu Českého Telecomu.

Alternativní operátoři považují cenové programy za hrubé porušení pravidel hospodářské soutěže a snahu o prodloužení faktické dominance Českého Telecomu na trhu telekomunikačních služeb. Alternativní provozovatelé jsou rovněž pobouřeni faktem, že výše zmíněné cenové programy schválil Český telekomunikační úřad a navíc povolil změnu cen pro koncové zákazníky, aniž by upravil podmínky propojovacích dohod mezi alternativními provozovateli a Českým Telecomem.

Alternativní provozovatelé věří, že ÚOHS ve svém rozhodování přihlédne k oprávněným zájmům zákazníků a bude korigovat výše uvedenou nespravedlnost.

 www.aliatel.cz    www.contactel.cz   www.gtsgroup.cz    www.jet2web.cz    www.etel-group.com/czech/frameset.html
společné stanovisko alternativních operátorů

Článek ze dne 5. března 2002 - úterý