logo itpoint.cz

Společné vyjádření alternativních telekomunikačních operátorů k problematice zavádění technologie ADSL v ČR

Akci včera uspořádaly společnosti Aliatel, Contactel, eTel, GTS, Jet2Web Czech Republic, Nextra a Tiscali. Podle Aliatelu plánuje Český Telecom zahájit komerční nabídku ADSL v květnu, alternativním operátorům však její velkoobchodní prodej zatím neumožní.

Praha / 21.5. 2002 - Jménem telekomunikačních operátorů Aliatel, Contactel, eTel, GTS, Jet2Web Czech Republic, NEXTRA a Tiscali chceme upozornit na zneužívání faktického monopolního postavení společnosti Český Telecom ve věci nabídky technologie DSL.

Český Telecom odmítl vyhovět žádosti telekomunikačních operátorů o vytvoření paralelní velkoobchodní nabídky na poskytování technologie DSL a to i přes to, že k tomu neexistují žádné právní ani technologické důvody. Své obavy v souvislosti se současným stavem komerčního provozu technologie DSL jsme adresovali formou dopisu nejen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale v kopii také vedení Českého Telecomu a Českého telekomunikačního úřadu.

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo získat žádnou relevantní odpověď, rozhodli jsme se na tyto problémy upozornit veřejně. Protože v případě, že Český Telecom nepředloží nabídku ještě před komerčním spuštěním služby, dojde k většinovému obsazení trhu dominantním Českým Telecomem a v konečném důsledku na toto jednání doplatí především koncoví zákazníci.

Jak si představujeme, že by měla spolupráce vypadat

  1. Přímé poskytování technologie DSL ze strany dalších operátorů prostřednictvím zpřístupnění místní smyčky. V takovém případě by měl příslušný operátor možnost pronajmout si danou místní smyčku s tím, že by mu Český Telecom umožnil potřebná DSL zařízení ve svých prostorách nainstalovat, případně že by sám zajistil instalaci pro příslušného operátora. Taková varianta by však přicházela v úvahu až poté, co bude vytvořen právní rámec, který stanoví podmínky, způsob a cenu pronájmu místní smyčky.

  2. Druhý způsob poskytování technologie DSL je tzv. velkoobchodní nabídka pro ostatní operátory ze strany Českého Telecomu. V tomto případě dominantní operátor zajišťuje instalaci infrastruktury technologie DSL a sám technologii DSL také nabízí. Ostatním operátorům pak učiní velkoobchodní nabídku pro poskytování technologie DSL, která by pokryla efektivní náklady dominantního operátora na budování a provoz infrastruktury a ostatním operátorům by zároveň umožnila uzavírání smluvních vztahů vlastním jménem.

Druhý přístup byl použit i v ostatních evropských zemích v době před přijetím právních rámců umožňujících zpřístupnění místní smyčky. Podle našeho názoru by měla stejným způsobem postupovat i společnost Český Telecom. Zásadním způsobem by to přispělo k vytvoření objektivního konkurenčního prostředí při poskytování technologie DSL v České republice.

 www.aliatel.cz  www.contactel.cz   www.etel-group.cz  www.gtsgroup.cz
 www.jet2web.cz    www.nextra.cz    www.tiscali.cz

Článek ze dne 22. května 2002 - středa

M-Files - Document Management System