wwwingcz"/> Společnost ING přináší první interaktivní vzdělávací hru Cesta životem
logo itpoint.cz

Společnost ING přináší první interaktivní vzdělávací hru Cesta životem

Finanční skupina ING uvedla první interaktivní vzdělávací počítačovou hru "Cesta životem", která se stala pevnou součástí jejího internetového portálu www.ing.cz . Po otevření ING Oranžových domů v Praze a Brně, kde probíhají semináře pro veřejnost, je to další krok k dosažení cíle ING - stát se "finančním edukátorem" číslo jedna.

Finanční skupina ING uvedla první interaktivní vzdělávací počítačovou hru "Cesta životem", která se stala pevnou součástí jejího internetového portálu www.ing.cz . Po otevření ING Oranžových domů v Praze a Brně, kde probíhají semináře pro veřejnost, je to další krok k dosažení cíle ING - stát se "finančním edukátorem" číslo jedna.

Zavedením počítačové hry "Cesta životem" ING pokračuje ve své strategii edukativního přístupu ke klientům, která byla zahájena již v minulém roce otevřením prvního klientského centra ING Oranžový dům na pražském Smíchově. Kromě možnosti přístupu k internetu a setkání s finančním poradcem ING je v ING Oranžových domech možné navštívit některý ze seminářů, které ING zdarma připravuje pro veřejnost. Vybrat si lze z čistě finančních seminářů ale také z nabídky obecně-vzdělávacích témat, cestopisů a dalších.

Cílem ING však není pouze aktivní vzdělávání veřejnosti prostřednictvím ING Oranžových domů, ale i rozšiřování znalostí v elektronickém prostředí. Prvním krokem ING v realizaci její strategie elektronického vzdělávání (e-learningu) je počítačová hra "Cesta životem". Hra je odrazem koncepce finančního plánování, jíž ING používá při jednání se svými klienty. Od 18. září 2002 se hra stává součástí portálu ING, který je možné navštívit na adrese www.ing.cz.

Hra zájemcům nabízí možnost otestovat si vědomosti z oblasti finančnictví. Hráč je zábavnou formou seznámen se situacemi, které ho mohou v životě potkat a úskalími, jenž na něj číhají není-li na tyto okamžiky dobře připraven.

V "pohádkovém" prostředí počítačové hry návštěvník ING portálu mnohem snadněji pochopí přednosti a výhody koncepce osobního finančního plánování. Na vlastní "cestě životem" si může vyzkoušet, jak minimalizovat důsledky nepříznivých situací a jak se chránit proti riziku.

Motivací pro hráče může být i výhra, která ho čeká na jejím konci. Dárkem je kalkulačka, která umožní spočítat všechny výhody při pořízení finančních produktů. Výhru doručí poradce pro finanční plánování ING.

Při navrhování hry se ING řídila závěry marketingových výzkumů realizovaných formou skupinových diskuzí (tzv. Focus Groups) a testů demo verze se zástupci potenciálních klientů - uživatelů internetu, poradci pro finanční plánování a zaměstnanci ING. Tento výzkum byl proveden ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK. ING následně přizpůsobila charakteristiky hry požadavkům a potřebám potenciálních klientů. Jednalo se zejména o trvání hry, její grafickou podobu, obsahovou stránku a pochopení účelu hry.

Respondenti vnímali tuto aktivitu ING velmi pozitivně, hra pro ně představovala projev dynamické a silné společnosti s originálním a moderním přístupem ke klientům.

Cíl a scénář hry

Cílem hry bylo poukázat na různé finanční potřeby v závislosti na okolnostech v životě člověka. ING tímto zdůrazňuje potřebu finančního plánování, které jako jediné zaručí, aby každá životní situace byla zajištěna takovými finančními produkty, které člověk právě potřebuje.

Pro všechny hráče je cílem dosáhnout pohodlného a klidného stáří. Do důchodu se ale dostane pokud překoná cestu bez větší újmy, zodpoví dostatečný počet otázek a získá potřebný počet bodů. Na cestě se často dostává na rozcestí, kde musí volit směr - např. zaměstnání, vzdělání, svatba, nový dům, podnikání, atd. Může ho potkat štěstí ale i neštěstí. Pomoci "štěstí" získává pojistku. Ta ho pak chrání v případě, že ho potká neštěstí, nemoc, či dokonce smrt.

Vzdělávací efekt hry

Na základě výsledků setkání ve Focus Groups se ING rozhodla pro pohádkový ("fantasy") styl počítačové hry. Tento styl byl klientům nejbližší a zdal se jim nejvíce přitažlivý. Relativně náročnou tématiku finančnictví bylo tak možné prezentovat velmi přijatelnou a dokonce zábavnou formou.

Otázky byly voleny tak, aby vystihovaly životní situace a zároveň se dotýkaly některého tématu z oblasti finančnictví, např. odpočtů z daní, typů životního pojištění, možností zajištění důchodu ve stáří, apod.

Po celou dobu hráče provází Rádce - virtuální postava symbolizující poradce pro finanční plánování ING. Jeho role je být hráči v každou chvíli na blízku a poradit mu, bude-li třeba.

Technologické charakteristiky

Pro hru "Cesta životem" byla zvolená technologie FLASH v.5. Tato technologie umožňuje vytvoření animované hry dostupné každému uživateli internetu a je proto dominantní v oblasti internetových her, ale i v oblasti e-learningu (výuka on-line). Z toho důvodu je pro ING nejvhodnějším řešením.

Hra je koncipována tak, aby dokázala dlouhodobě podporovat vzdělávací aktivity ING v oblasti finančního plánování s tím, že se může relativně snadno průběžně rozšiřovat a lokalizovat pro jiné země.

Řešení hry je vysoce modulární a otevřené. Umožňuje na požádaní změnit její základní parametry, reakce a grafické objekty. Uživatel má možnost zvolit kvalitu zobrazení a animace podle rychlosti připojení a výkonu svého PC.

Součástí "Cesty živoem" jsou takzvané mini-hry - malé, vysoce dynamické hry, které musí hráč sehrát, chce-li zvítězit ve hře se Smrtí. Koncept "Cesty životem" umožňuje doplňovat mini-hry podle potřeby.

Dodavatelem technologického řešení hry je slovenská společnost Elline s. r. o. Grafické provedení je dílem Roberta Mindžáka.

 Cesta životem

Článek ze dne 20. září 2002 - pátek