logo itpoint.cz

Společnost Tiscali pomáhá povodněmi poničené obci Klecánky

Obec Klecánky, ležící na okraji Prahy, která byla vážně poničena srpnovými povodněmi, obdrží od vedoucího poskytovatele Internetu v České republice, společnosti Tiscali a tisíců jejích uživatelů, finanční dar ve výši jednoho milionu korun. Finanční dar bude předán dnes ve Státní opeře Praha, Generálním ředitelem Tiscali, Naveedem Gillem, starostovi obce Klecánky, Zdeňkovi Malíkovi, v rámci benefičního vystoupení na pomoc obětem povodní, španělské divy Montserrat Caballé.

 Klecánky Obec Klecánky, ležící na okraji Prahy, která byla vážně poničena srpnovými povodněmi, obdrží od vedoucího poskytovatele Internetu v České republice, společnosti Tiscali a tisíců jejích uživatelů, finanční dar ve výši jednoho milionu korun. Finanční dar bude předán ve čtvrtek 17. října ve Státní opeře Praha, Generálním ředitelem Tiscali, Naveedem Gillem, starostovi obce Klecánky, Zdeňkovi Malíkovi, v rámci benefičního vystoupení na pomoc obětem povodní, španělské divy Montserrat Caballé.

Po povodních, si společnost Tiscali vybrala za příjemce výnosů on-line sbírkové kampaně, určené obětem povodní, obec Klecánky. Tato kampaň společnosti Tiscali, umožnila jejím uživatelům přispět nashromážděnými bonusovými body "Tiscali Plus" (body, které uživatelé Tiscali získávají za čas strávený on-line, prostřednictvím připojení Tiscali), povodněmi poničené obci. Společnost Tiscali přispěla částkou 1,50 Kč za každý bonusový bod, darovaný uživateli Tiscali a následně ještě sama navýšila celkový finanční dar svých uživatelů o vlastní příspěvek.

Uživatelé Tiscali přispěli celkem 296 264 body "Tiscali Plus" a jejich příspěvek tak dosáhl celkem 444 396 Kč. Vlastní příspěvek společnosti Tiscali, který zahrnoval i příspěvky od některých jejích obchodních partnerů, dorovnal finanční dar do celkové výše 1 000 000 Kč.

Společnost Tiscali, v rámci této kampaně, vytvořila na svém českém internetovém portále speciální webovou stránku o obci Klecánky (klecanky.tiscali.cz), kde se její návštěvníci mohou dozvědět více o této obci a o škodách, které zde povodně způsobily. Stránky obsahují fotografie, záběry webcamer, audio reportáže, informace a rozhovory.

"Internet sehrál v průběhu povodní v České republice a po nich, významnou roli jako zdroj nejaktuálnějších informací," řekl Matthew Barrett, B2C ředitel Tiscali. "My jsme ale chtěli plně využít našich zdrojů, jako ISP, pro zvýšení povědomosti o následcích povodní a zároveň nabídnout našim uživatelům konkrétní způsob, jak mohou pomoci. Zdálo se nám, že nejlepším způsobem je zaměřit se na konkrétní komunitu a Klecánky jsme vybrali z řady důvodů. Jednalo se o postiženou komunitu, které tisk nevěnoval mnoho pozornosti a proto nebylo pravděpodobné, že se stane středem zájmu veřejnosti a charitativních příspěvků. Její poloha v blízkosti Prahy, umožnila zaměstnancům Tiscali vidět děsivou devastaci Klecánek na vlastní oči a v současnosti nám umožňuje pravidelně toto místo navštěvovat, abychom viděli, jak se obec vypořádává s přestavbou postižených míst."

Obec Klecánky je součástí Klecan, nejmenšího města v katastru městské části Praha - východ, ležícího 8 km od Prahy, na svahu nad Vltavou, naproti Roztokám u Prahy. Přestože obec předpokládala možnost záplav, její ochranná opatření byla dimenzována pouze na stoletou vodu o průtoku 1 500 m3. Skutečný průtok byl ovšem několikrát vyšší. 43 domů, nacházejících se v obci, bylo pod vodou a devět z nich je již nyní určeno k demolici.

 www.tiscali.cz

Článek ze dne 17. října 2002 - čtvrtek