logo itpoint.cz

Stanovisko Českého Telecomu k současnému stavu projektu Internetu do škol

Český Telecom je přesvědčen, že díky spolupráci všech stran podílejících se na projektu Internet do škol se podaří do konce tohoto roku najít pozitivní řešení, které zajistí úspěšné dokončení celé akce. Probíhající konstruktivní jednání s Ministerstvem školství jsou toho zárukou ...

Český Telecom je přesvědčen, že díky spolupráci všech stran podílejících se na projektu Internet do škol se podaří do konce tohoto roku najít pozitivní řešení, které zajistí úspěšné dokončení celé akce. Probíhající konstruktivní jednání s Ministerstvem školství jsou toho zárukou.

Český Telecom jako jeden z hlavních partnerů dodavatelského konsorcia si je vědom významu projektu a k jeho naplňování přistupuje velmi důkladně a seriózně. Dokladem je i dosavadní průběh Internetu do škol, kdy se již po 7 měsících podařilo připojit téměř 3 a půl tisíce škol.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 11. listopadu 2002 - pondělí