logo itpoint.cz

Stanovisko generálního ředitele společnosti Tiscali k výsledkům průzkumu iPANEL mezi českými uživateli internetu

Společnost Tiscali byla požádána o vyjádření proto, že si někteří další čeští poskytovatelé na základě vlastních počtů registrovaných uživatelů přisvojují vedoucí postavení největšího poskytovatele internetových služeb.

Některé sdělovací prostředky nedávno požádaly představitele společnosti Tiscali, aby se vyjádřili k výsledkům posledního průzkumu iPanel nezávislé agentury Taylor Nelson Sofres Interactive, který znovu potvrdil, že mezi domácími uživateli internetu v České republice je společnost Tiscali nejužívanějším poskytovatelem internetových služeb. Společnost Tiscali byla požádána o vyjádření proto, že si někteří další čeští poskytovatelé na základě vlastních počtů registrovaných uživatelů přisvojují vedoucí postavení největšího poskytovatele internetových služeb.

"Z výsledků posledního čtvrtletního průzkumu nezávislé agentury Taylor Nelson Sofres Interactive (TNSI), prováděného v průběhu letošního dubna, vyplývá, že mezi domácími uživateli internetu v České republice se společnost Tiscali znovu umístila jako nejužívanější poskytovatel internetových služeb. Vzhledem k tomu, že zdaleka největší počet účtů přístupu k internetu v České republice je mezi individuálními uživateli, výsledky průzkumu iPanel znovu potvrdily postavení společnosti Tiscali jako nejužívanějšího poskytovatele internetových služeb v České republice.

"V průzkumu TNSI označilo Tiscali celkem 38,4% respondentů za poskytovatele, kterého používají pro domácí připojení k internetu. Společnost Tiscali předstihla všechny ostatní poskytovatele, jež respondenti průzkumu uvedli, o více než 10 procentních bodů. Navíc se již druhé čtvrtletí za sebou zvýšilo procento respondentů, kteří označili Tiscali za svého poskytovatele domácího připojení k internetu (i když nárůst byl v tomto čtvrtletí mírný), zatímco počet respondentů, jež jmenovali jednoho z dalších hlavních českých poskytovatelů poklesl, tentokrát o 1 až 3,5% v jednotlivých případech.

"Stejně významné byly i odpovědi na otázku : "Který poskytovatel je pro Vás hlavní ?" Bylo tak potvrzeno dominantní postavení společnosti Tiscali, když 28,1% respondentů jmenovalo Tiscali, oproti ostatním hlavním poskytovatelům, kteří obdrželi 10,9 až 18,2% hlasů.

"Během posledního měsíce si někteří poskytovatelé internetových služeb veřejně činili nárok na titul "nejužívanější poskytovatel v České republice", a to na základě svých vlastních počtů uživatelů, kteří se u nich kdy zaregistrovali. Pokud jde o Tiscali, ta nikdy takový postup nepoužívala, a to z jednoho velmi zásadního důvodu: poněvadž jediným měřítkem k určení nejužívanějšího poskytovatele internetových služeb (a z finančního hlediska nejúspěšnějšího poskytovatele na základě tvorby příjmů plynoucích z poplatků za telefonické připojení), je počet registrovaných uživatelů, kteří skutečně využívají služeb toho kterého poskytovatele k připojení na internet. Proto místo tohoto přístupu společnost Tiscali vždy uváděla počet svých mezinárodních uživatelů (v současnosti 7,3 milionů) na základě počtu takzvaných "aktivních uživatelů".

"Není sice přesně známo, kolik českých uživatelů internetu se zaregistrovalo u více než jednoho poskytovatele internetových služeb, lze však bezpečně odhadnout, že se v minulosti stovky tisíc českých uživatelů internetu zaregistrovaly u poskytovatele, jehož služby vlastně dnes vůbec nevyužívají. Z tohoto pohledu poskytovatel, jenž sice uvádí značný počet registrovaných uživatelů, ale současně má poměrně malé procento osob, které skutečně jeho služeb využívají, vlastně prokazuje nezájem a ? v horším případě ? nespokojenost svých zákazníků s poskytovanými službami.

"Prostým faktem dnes zůstává, že na dotaz, kterého poskytovatele využíváte, největší procento českých uživatelů internetu uvádí společnost Tiscali, a to s velkou převahou před ostatními. Toto zjištění je pro naši společnost nesmírně zavazující, neboť nejen dokazuje úspěšnost našich snah přilákat a zaregistrovat uživatele našich služeb, ale - a to je stejně významné - prokazuje značnou spokojenost našich uživatelů s přístupem k internetu, s obsahem a službami, jež Tiscali poskytuje.

"Každý analytik zabývající se tímto oborem či novinář, jenž se chce dozvědět pravdu o využívání internetu v České republice a postavení jednotlivých poskytovatelů na trhu, by se měl vyvarovat odkazů na počty registrovaných uživatelů jako základu pro svá hodnocení."

 www.tiscali.cz

Článek ze dne 16. května 2002 - čtvrtek